Tatiana Mikhaylova

Doktorand, pedagogik
Avdelningen för Utbildningsvetenskap
Akademin för utbildning och ekonomi

Aktuell forskning

Tatianas doktorandprojekt "Between the public and the private: Shadow education in Russia" fokuserar på relationer mellan privatundervisning (läxhjälp) och skolan. Studien rör sig främst på policynivån. Vilka aspekter av privatundervisning konstrueras som poli-cyproblem? Hur argumenterar olika policyaktörer för eller emot privatundervisning? Vilken funkt-ion fyller privatundervisning i relation till skolan? Dessa frågor kommer att besvaras i avhandlingen med utgångspunkt i den ryska kontexten. Men även komparativa studier (Sverige-Ryssland) kom-mer att göras. Projektet pågår 2017 – 2022.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)