Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Daniel Pettersson

Forskarpresentation

Daniel Pettersson

Professor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Forskar om internationella kunskapsmätningar, jämförelsernas hegemoni och early leavers.

LÄS MER OM

Född 1 November 1972, Göteborg, Sverige

Akademiska examina

1995, Grundskollärarexamen 1-7 sv/so. Högskolan i Jönköping

1995, Filosofie kandidatexamen, pedagogik med didaktisk inriktning Högskolan i Jönköping

1997, Filosofie magisterexamen, historia. Uppsala universitet

2001, Specialpedagogexamen med inriktning komplicerad inlärning — grundskolan. Umeå universitet

Fil.dr. 2008 (2008-10-03) Uppsala universitet

Anställningar

Grundskollärare 1-3, 1995-1997 Uppsala kommun

Grundskollärare på särskola 1-6, 1997-2002 Hudiksvalls kommun

Doktorand 2002-2008, Uppsala Universitet

Adjunkt 2006-2008, Högskolan i Gävle

Lektor 2008-, Högskolan i Gävle

Handledare av examensarbeten SYV-programmet, 2004-2006 Stockholms universitet

Co-editor E-Journal: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2004:2

Ordförande för Omsorgsnämnden, Hudiksvall 2002-2006

Kommunalråd, Hudiksvall 2005-2010

Styrelseuppdrag

Ordförande för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening 2006-2010

Ordförande för IF Team Hudik 2008-

Styrelsemedlem i Företagsutbildarna 2008-2011

Styrelsemedlem i Coompanion Gävleborg 2008-

Deltagande i forskningssamarbete

Ingår i en forskningsmiljö uppbyggd av professor emeritus Ulf P Lundgren vid Uppsala universitet kallad STEP — Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. Forskningsgruppen har under nästan tio års tid intresserat sig för utbildningspolitik, utvärdering, bedömning och nationella och internationella kunskapsmätningar. Sökandets bidrag inom denna grupp har främst handlat om de internationella kunskapsmätningarnas påverkan på styrningen av nationella utbildningssystem, men också hur internationella samarbetsorganisationer påverkar utbildningssystem och skapar en internationell ideologi kring utbildningens mål, innehåll och utförande. Inom gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt nätverk byggts upp vilket bland annat getts uttryck i en e-tidsskrift som forskningsgruppen drivit under ett flertal år.

Ingår också i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsnätverket — STUP, Nätverk för studier av utbildningsområdets politik - lett av professor Sverker Lindblad vid Göteborgs universitet. I nätverket ingår forskningsmiljöer från Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, pedagogiska institutionen och företagsekonomiska institutionen samt Linköpings universitet, vilka alla intresserar sig för internationella trender och idéers påverkan för den nationella styrningen på utbildningsområdet. Nätverket är formerat i fem olika grupper vilka benämns: profession och professionalitet, internationella jämförelser och rankinglistornas politik, utbildningssystem och omorganiseringens politik, lärandets politik, och marknadsutsättningens och resultatstyrningens politik inom utbildning.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)