Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Erika Björklund

Forskarpresentation

Erika Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Erika Björklund är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. Hennes främsta intresseområde är skärningspunkten mellan pedagogik och hälsoområdet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Erika Björklund engagerad i ett par olika forskningsprojekt:

Hälsa i ämnet pedagogik. Syftet med projektet är att utforska vilket intresse forskare i ämnet pedagogik har för hälsoområdet. Det empiriska materialet utgörs av doktorsavhandlingar i ämnet pedagogik, publicerade 2005-2019. Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling specifikt i relation till hälsoområdet. Resultaten av projektet kommer att presenteras i en artikel i en svensk vetenskaplig tidskrift.

Hållbara elektriker. I ett deltagarorienterat utvecklingsprojekt om arbetsmiljöutbildning på gymnasiets El- och energiprogram, som leds av Mats Djupsjöbacka på Akademin för Hälsa och arbetsliv, har problem och lösningar kartlagts med hjälp av workshops med avnämare från El- och energiprogrammet samt fack och näringsliv och en problemträdsanalys genomförts av det som framkom vid workshopen. Därtill har workshops om, för och med utveckling av arbetsmiljöundervisningen genomförts tillsammans med lärarna. Intervjuer har också genomförts med både elever och lärare, dels innan den andra omgången workshops och dels efter. Projektet har presenterats vid flera konferenser, både nationellt och internationellt, och har även uppmärksammats medialt. I dagsläget pågår produktion av artiklar för publikation i vetenskapliga tidskrifter.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Björklund, E. (2021). The Dissolution of Occupational Health and Safety Training in Swedish Vocational Education and Training?. . [Mer information]
Björklund, E. (2019). The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2016). Disciplined by pleasure : Pleasure as a mode of governing in health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. Social Justice, Equality and Solidarity in Education?. Länk [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. . [Mer information]
Björklund, E. (2014). Risk and pleasure in health promotion. . Länk [Mer information]
Björklund, E. (2013). Teaching employees to “do” health and wellness : Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2012). Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion : a gender analysis. AARE-APERA 2012. [Mer information]
Björklund, E. (2011). Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. (2007). Constructing healthy bodies in health education. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Writing Different(ly)?. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Theoretical Perspectives on the Body. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention. . [Mer information]
Björklund, E. (2002). Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys. . [Mer information]
Björklund, E. & Wijk, K. (2002). Gender and educational ”safer sex” interventions. . [Mer information]
Björklund, E. (2001). Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program. . [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)