Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Erika Eriksson

Forskarpresentation

Erika Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Erika Eriksson är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. Hennes intresseområden fokuserar utbildning, lärande, medborgarskap och hälsa.

AKTUELL FORSKNING

Forskningsintresset handlar om hälsofostran, exempelvis hur talet om utbildning och hälsa flätas samman och träder fram som önskvärt inom diskursen om förbättring.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Åkerblom, E. (2020). Governing of the nation : Generation Pep as a biopolitical strategy. Sport, Education and Society, 25 (7), 752-763. 10.1080/13573322.2019.1664449 [Mer information]
Åkerblom, E. (2020). The will to include - education for becoming a desirable citizen. Pedagogy, Culture & Society, 28 (3), 351-366. 10.1080/14681366.2019.1643400 [Mer information]
Åkerblom, E. (2019). Discourses of lifelong learning : health as a governing technique in the shaping of the Swedish population. International Journal of Lifelong Education, 38 (3), 287-300. 10.1080/02601370.2019.1592252 [Mer information]
Åkerblom, E. & Fejes, A. (2017). Constructing a healthy, knowledgeable and well-educated citizen : motivational interviews and physical activity on prescription. Studies in Continuing Education, 39 (3), 320-332. 10.1080/0158037X.2017.1334641 [Mer information]

Doktorsavhandling

Eriksson, E. (2019). Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning. Diss. (sammanfattning), 2019Linköping University Electronic Press. 82 s. (Linköping studies in behavioural science 219) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Åkerblom, E., Florin, K. & Hedlund, E. (2017). The desirable University in a Knowledge Economy society. . [Mer information]
Åkerblom, E. & Fejes, A. (2016). Constructing the healthy citizen. NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : Book of abstracts. S. 234-234. Länk [Mer information]
Florin, K., Hedlund, E. & Åkerblom, E. (2015). Differentiation And Access to Higher Education. . Länk [Mer information]
Florin, K., Åkerblom, E. & Hedlund, E. (2014). Lifelong learning for all?. International conference on interdisciplinary research in education : New trends in interdisciplinary education. [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)