Sök

Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik-Grönbladh

Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik-Grönbladh

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Ingegerd forskar inom pedagogik och är aktiv i projektet SEEDS. Forskningen tillhör det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

AKTUELL FORSKNING

Ingegerd Gunvik-Grönbladh tillhör forskargruppen SEEDS och hennes forskning kretsar kring området högre utbildning och högskolepedagogik. Ingegerd intresserar sig bland annat för granskning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vid tillsättningar inom akademin, ett område som har kopplats till praxeologiskt vetande i synen på kunskap och kunnande i förhållande till pedagogiska och vetenskapliga meriter. Kunskap FÖR det vill säga praktisk teori är rådgivande för professionellt handlande. Kunskap OM det vill säga praktikteori utgörs av förklaringar och förståelse sålunda vetenskap.

Dessa kunskaper skiljer sig åt men utgör olika nivåer av en och samma företeelse i den verksamhet som bedrivs inom högre utbildning. Ingegerd har även lång erfarenhet inom området utvärdering bland annat inom IKT-satsningar i skolan (Skolverket, KK-stiftelsen, EU) men även på kommunal nivå till exempel det bästa skolbiblioteket som tänkas kan, om projekt lärcentra.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)