Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Universitetslektor och docent

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Framställningen av kristendom i gymnasieskolans religionskunskap (såsom majoritetsreligion)
    Tillsammans med Dr David Carlsson, Dr Linda Jonsson, Mälardalens universitet och Professor Peder Thalén, Högskolan i Gävle.
  • Förskolans styrning och professionell utveckling
    Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Liljestrand, J. (2024). (Non-)Conceptualisations of teaching and learning in innovative learning environments – a meta-narrative review. SN Social Sciences, 4 (57). 10.1007/s43545-024-00856-2 [Mer information]
Vikdahl, L. & Liljestrand, J. (2021). Conditions for identity development among religious immigrant youth. Journal of Beliefs and Values, 42 (3), 315-332. 10.1080/13617672.2020.1836785 [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Like school and not like school: Ambivalences in Swedish preschool teachers’ enacted policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7 (1), 44-52. 10.1080/20020317.2020.1789405 [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2021). Moderniserad kristendom i läroböcker för högstadiet. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 11 (3), 51-70. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan: en ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare (4), 192-212. 10.24834/educare.2021.4.7 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). Let’s talk about teacher education! : Analysing the media debates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48 (3), 251-266. 10.1080/1359866X.2019.1631255 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43 (7), 82-97. 10.14221/ajte.2018v43n7.5 [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). The place and conditions for democratic education in interreligious encounters. Religious education, 113 (1), 38-48. 10.1080/00344087.2017.1384970 [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). Education for Citizenship in Swedish RE - Approaches and Dilemmas in Teachers’ Talk. Religion & Education, 44 (3), 317-330. 10.1080/15507394.2016.1267541 [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2016). The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenship. Journal of Curriculum Studies, 48 (2), 151-166. 10.1080/00220272.2015.1108457 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Religions constructed as similar or different by teachers of religious education from a citizenship education perspective. British Journal of Religious Education, 37 (3), 240-255. 10.1080/01416200.2014.944094 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). The Church of Sweden as a (Contested) Actor in a Multi-religious Society : A Case Study of the Imam Debate in Public and Church Media. Journal of Dialogue Studies, 3 (2), 87-103. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Religiosity and Engagement in Religious Studies : Attitudes among Swedish Students. Religious Education Journal of Australia, 30 (1), 31-36. [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Teacher education for democratic participation : the need for teacher judgement in times of evidence-based teaching. Citizenship, Social and Economics Education, 13 (3), 175-184. 10.2304/csee.2014.13.3.175 [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Citizenship Education in Discussions Concerning Political Issues. Utbildning och Demokrati, 21 (1), 77-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning och Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox. Utbildning och Demokrati, 16 (3), 37-52. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Liljestrand, J. (2011). Det demokratiska samtalet. Pedagogiska Magasinet (4). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Liljestrand, J. (2018). Religionskunskapslärares resonemang om den komplicerade mångfalden. Religion & Livsfrågor, - (2), 9-10. [Mer information]

Böcker

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande : Diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm: Liber. 172 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Diss. , 2002. Örebro: Örebro universitetsbibliotek. 228 s. (Örebro Studies in Education 6) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Liljestrand, J. (2023). Kristna värden - lärarens plikt?. Mellan kunskap och fostran. [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). "Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, NY: Taylor & Francis Group. [Mer information]
Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Maintaining and Transforming Bridging Capital in a Swedish Interreligious Youth Project. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. 10.1007/978-3-030-16796-7_3 [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 1: Dialogue Discussion Group. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 5: Community Consultation. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimension : Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied Meaning, Contested Meaning. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 4: The Church Area of Fisksätra, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 5: Fryshuset Centre, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations : The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 159-180. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Religion and Swedishness : Swedish students' attitudes to religion and nationality. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 263-274. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Konstruktionen av ungdomars syn på religion och samhälle i International Civic and Citizenship Education Study. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Gävle University Press. S. 39-54. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Om betydelsen av lärarens vägledning och omdöme. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 135-148. [Mer information]
Liljestrand, J. & Runesson, U. (2006). Interaction, Organisation, Tasks and Possibilities for Learning about Mathematical Relationships : A Swedish Classroom Compared with a US Classroom. Making connections : comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam: Sense Publishers. [Mer information]
Liljestrand, J. (2004). Skolkarriärer som social interaktion : exempel från matematiklektioner. Sociala handlingar och deras innebörder : lärande och identitet. Uppsala: Pedagogiska institutionen. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2023). Who's Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2022). The enactment of preschool curriculum in municipal quality work. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2022). Who´s Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). Developing TPACK awareness in Teacher Education. . [Mer information]
Carlsson, D., Liljestrand, J. & Thalén, P. (2021). Images of Christianity in textbooks for the Swedish compulsory school and the mission to conduct a cultural legacy. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). (Re)imaging Teacher Education to Enable the Development of Innovative Teachers: International Perspectives and Insights. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Liljestrand, J., Elm, A., Johansson, U. & Mårtensson, K. (2019). Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers’ Design for Learning Physics in Early Childhood Science Education. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers´ Professional Development : Teachers and Researchers in Collaboration. ECER 2019 : Abstracts. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. ECER 2018, book of abstracts. [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2017). Student Teachers Understanding of Democracy and Education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). The borders between preschool and school : Swedish preschool teacher's perspectives. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Place and conditions for democratic education in interreligious encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Social capital and education in interreligious NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Structures of religious thinking – Dialogue project members in Stockholm (Urban strand). . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Dialogical Practise in Stockholm. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Place and conditions for democratic action in multicultural NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers – multiculturalism and individual thinking. . [Mer information]
Edling, S., Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Demokratiperspektiver i svensk lærarutdanning : Tre om svensk lærarutdanning. Demokrati og lærerbevissthet : konferanserapport. Oslo: Universitetet i Oslo. Institutt for laererutdanning og skoleforskning. S. 81-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Dilemmas in classroom discussions – teachers’ practical deliberations as a prerequisite for democratic education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Presentation of Swedish data in the REDCO-project. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Religious Education Teachers Conceptions of "Religion" and its Implications for Citizenship. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Swedish national church as a (questioned) actor in the multi-religious society : a case study of a debate in public and church media. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Religions as Similar and Different According to Swedish Religious Studies Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2011). Citizenship education in discussions concerning “political” issues. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2009). Undervisande aktiviteter i förskolan : en jämförande studie mellan 5-årsgrupp och förskoleklass. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Den sociala konstruktionen av att förstå skolmatematik i forskningsintervjuer. . [Mer information]

Rapporter

Liljestrand, J. (2023). En fallstudie av lärares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med en dator per elev. Gävle: Gävle University Press. 14 s. (Working paper 64) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)