Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Universitetslektor och docent

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Framställningen av kristendom i gymnasieskolans religionskunskap (såsom majoritetsreligion)
    Tillsammans med Dr David Carlsson, Dr Linda Jonsson, Mälardalens universitet och Professor Peder Thalén, Högskolan i Gävle.
  • Förskolans styrning och professionell utveckling
    Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

LÄS MER OM

Brödtext

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Liljestrand, J. (2024). (Non-)Conceptualisations of teaching and learning in innovative learning environments – a meta-narrative review. SN Social Sciences, 4 (57). 10.1007/s43545-024-00856-2 [Mer information]
Vikdahl, L. & Liljestrand, J. (2021). Conditions for identity development among religious immigrant youth. Journal of Beliefs and Values, 42 (3), 315-332. 10.1080/13617672.2020.1836785 [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Like school and not like school: Ambivalences in Swedish preschool teachers’ enacted policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7 (1), 44-52. 10.1080/20020317.2020.1789405 [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2021). Moderniserad kristendom i läroböcker för högstadiet. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 11 (3), 51-70. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan: en ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare (4), 192-212. 10.24834/educare.2021.4.7 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). Let’s talk about teacher education! : Analysing the media debates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48 (3), 251-266. 10.1080/1359866X.2019.1631255 [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43 (7), 82-97. 10.14221/ajte.2018v43n7.5 [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). The place and conditions for democratic education in interreligious encounters. Religious education, 113 (1), 38-48. 10.1080/00344087.2017.1384970 [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). Education for Citizenship in Swedish RE - Approaches and Dilemmas in Teachers’ Talk. Religion & Education, 44 (3), 317-330. 10.1080/15507394.2016.1267541 [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2016). The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenship. Journal of Curriculum Studies, 48 (2), 151-166. 10.1080/00220272.2015.1108457 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Religions constructed as similar or different by teachers of religious education from a citizenship education perspective. British Journal of Religious Education, 37 (3), 240-255. 10.1080/01416200.2014.944094 [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). The Church of Sweden as a (Contested) Actor in a Multi-religious Society : A Case Study of the Imam Debate in Public and Church Media. Journal of Dialogue Studies, 3 (2), 87-103. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Religiosity and Engagement in Religious Studies : Attitudes among Swedish Students. Religious Education Journal of Australia, 30 (1), 31-36. [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). Teacher education for democratic participation : the need for teacher judgement in times of evidence-based teaching. Citizenship, Social and Economics Education, 13 (3), 175-184. 10.2304/csee.2014.13.3.175 [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Citizenship Education in Discussions Concerning Political Issues. Utbildning och Demokrati, 21 (1), 77-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning och Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox. Utbildning och Demokrati, 16 (3), 37-52. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Liljestrand, J. (2011). Det demokratiska samtalet. Pedagogiska Magasinet (4). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Liljestrand, J. (2018). Religionskunskapslärares resonemang om den komplicerade mångfalden. Religion & Livsfrågor, - (2), 9-10. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)