Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Universitetslektor och docent

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Framställningen av kristendom i gymnasieskolans religionskunskap (såsom majoritetsreligion)
    Tillsammans med Dr David Carlsson, Dr Linda Jonsson, Mälardalens universitet och Professor Peder Thalén, Högskolan i Gävle.
  • Förskolans styrning och professionell utveckling
    Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

LÄS MER OM

Brödtext

Böcker

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande : Diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm: Liber. 172 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Diss. , 2002. Örebro: Örebro universitetsbibliotek. 228 s. (Örebro Studies in Education 6) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Liljestrand, J. (2023). Kristna värden - lärarens plikt?. Mellan kunskap och fostran. [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). "Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, NY: Taylor & Francis Group. [Mer information]
Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Maintaining and Transforming Bridging Capital in a Swedish Interreligious Youth Project. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. 10.1007/978-3-030-16796-7_3 [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 1: Dialogue Discussion Group. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Religious Thinking Case Study 5: Community Consultation. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimension : Concluding Chapter Imagined Meaning, Embodied Meaning, Contested Meaning. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 4: The Church Area of Fisksätra, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2019). Spatial Dimensions Case Study 5: Fryshuset Centre, Stockholm. Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, material and ideological dimensions. Springer. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). How Interreligious Buildings Influence Interreligious Neighbourhood Relations : The Case of the God's House Project in a Stockholm Suburb. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 159-180. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Religion and Swedishness : Swedish students' attitudes to religion and nationality. Religion and Dialogue in the City : Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 263-274. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Konstruktionen av ungdomars syn på religion och samhälle i International Civic and Citizenship Education Study. Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Gävle University Press. S. 39-54. [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Om betydelsen av lärarens vägledning och omdöme. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 135-148. [Mer information]
Liljestrand, J. & Runesson, U. (2006). Interaction, Organisation, Tasks and Possibilities for Learning about Mathematical Relationships : A Swedish Classroom Compared with a US Classroom. Making connections : comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam: Sense Publishers. [Mer information]
Liljestrand, J. (2004). Skolkarriärer som social interaktion : exempel från matematiklektioner. Sociala handlingar och deras innebörder : lärande och identitet. Uppsala: Pedagogiska institutionen. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)