Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Johan Liljestrand

Forskarpresentation

Johan Liljestrand

Universitetslektor och docent

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Framställningen av kristendom i gymnasieskolans religionskunskap (såsom majoritetsreligion)
    Tillsammans med Dr David Carlsson, Dr Linda Jonsson, Mälardalens universitet och Professor Peder Thalén, Högskolan i Gävle.
  • Förskolans styrning och professionell utveckling
    Tillsammans med Dr Annika Elm, Högskolan i Gävle

LÄS MER OM

Brödtext

Konferensbidrag

Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2023). Who's Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2022). The enactment of preschool curriculum in municipal quality work. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D., Jonsson, L. & Thalén, P. (2022). Who´s Christianity? Influences of majority culture in Swedish teaching books. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). Developing TPACK awareness in Teacher Education. . [Mer information]
Carlsson, D., Liljestrand, J. & Thalén, P. (2021). Images of Christianity in textbooks for the Swedish compulsory school and the mission to conduct a cultural legacy. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). (Re)imaging Teacher Education to Enable the Development of Innovative Teachers: International Perspectives and Insights. . [Mer information]
Liljestrand, J., Carlsson, D. & Thalén, P. (2019). Images of Christianity in teaching materials for the Swedish compulsory school. . [Mer information]
Liljestrand, J., Elm, A., Johansson, U. & Mårtensson, K. (2019). Introducing and exploring student teachers use of digital tools – preliminary results from a development project. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers’ Design for Learning Physics in Early Childhood Science Education. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2019). Preschool Teachers´ Professional Development : Teachers and Researchers in Collaboration. ECER 2019 : Abstracts. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. ECER 2018, book of abstracts. [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2017). Student Teachers Understanding of Democracy and Education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2017). The borders between preschool and school : Swedish preschool teacher's perspectives. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Place and conditions for democratic education in interreligious encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Social capital and education in interreligious NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2016). Structures of religious thinking – Dialogue project members in Stockholm (Urban strand). . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Dialogical Practise in Stockholm. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2015). Place and conditions for democratic action in multicultural NGO encounters. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2014). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers – multiculturalism and individual thinking. . [Mer information]
Edling, S., Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Demokratiperspektiver i svensk lærarutdanning : Tre om svensk lærarutdanning. Demokrati og lærerbevissthet : konferanserapport. Oslo: Universitetet i Oslo. Institutt for laererutdanning og skoleforskning. S. 81-95. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Dilemmas in classroom discussions – teachers’ practical deliberations as a prerequisite for democratic education. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Presentation of Swedish data in the REDCO-project. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Olson, M. (2013). Religious Education Teachers Conceptions of "Religion" and its Implications for Citizenship. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). Swedish national church as a (questioned) actor in the multi-religious society : a case study of a debate in public and church media. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2013). The Value of RE for Citizenship Education According to Swedish RE-Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2012). Religions as Similar and Different According to Swedish Religious Studies Teachers. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2011). Citizenship education in discussions concerning “political” issues. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2009). Undervisande aktiviteter i förskolan : en jämförande studie mellan 5-årsgrupp och förskoleklass. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2007). Den sociala konstruktionen av att förstå skolmatematik i forskningsintervjuer. . [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)