Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maryam Bourbour

Forskarpresentation

Maryam Bourbour

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Maryam Bourbour disputerade 2020 med avhandlingen digital technologies in preschool education; The interplay between interactive whiteboards and teacher’s teaching practices. Forsknings­intresset riktar sig mot förskollärares användning av digitala verktyg i under­visning. Med fokus på förskollärare och deras undervisning syftar Maryams forskning till att utforska på vilket sätt en digital teknologi, den interaktiva white­boarden (IWB), samspelar med förskol­lärarnas undervisning.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Masoumi, D., Bourbour, M. & Lindqvist, G. (2023). Mapping Children’s Actions in the Scaffolding Process Using Interactive Whiteboard. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01510-x [Mer information]
Bourbour, M. (2023). Using digital technology in early education teaching: learning from teachers’ teaching practice with interactive whiteboard. International Journal of Early Years Education, 31 (1), 269-286. 10.1080/09669760.2020.1848523 [Mer information]
Bourbour, M., Högberg, S. & Lindqvist, G. (2020). Putting Scaffolding Into Action : Preschool Teachers’ Actions Using Interactive Whiteboard. Early Childhood Education Journal, 48 (1), 79-92. 10.1007/s10643-019-00971-3 [Mer information]
Bourbour, M. & Masoumi, D. (2017). Practise what you preach : the Interactive Whiteboard in preschool mathematics education. Early Child Development and Care, 187 (11), 1819-1832. 10.1080/03004430.2016.1192617 [Mer information]
Bourbour, M., Vigmo, S. & Samuelsson, I. (2015). Integration of interactive whiteboard in Swedish preschool practices. Early Child Development and Care, 185 (1), 100-120. 10.1080/03004430.2014.908865 [Mer information]
Bourbour, M. & Björklund, C. (2014). Preschool teachers’ reasoning about interactive whiteboard embedded in mathematics education in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning, 7 (2), 1-16. 10.7577/nbf.608 [Mer information]

Doktorsavhandling

Bourbour, M. (2020). Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices. Diss. (sammanfattning), 2020. Örebro: Örebro University. 138 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bourbour, M. (2016). Lärares användning av interaktiv skrivtavla i matematikundervisning. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 97-122. [Mer information]

Konferensbidrag

Bourbour, M. (2019). Teachers’ mediated teaching actions through Interactive Whiteboard. . [Mer information]
Bourbour, M. (2018). Putting Scaffolding Into Action : Preschool Teachers’ Actions Using Interactive Whiteboard. . [Mer information]
Masoumi, D. & Bourbour, M. (2015). Teacher expending pen : ICT integration in Teacher Education Programs. EDEN 2015 ANNUAL Conference : Expanding Learning Scenarios : Opening Out the Educational Landscape. S. 120-120. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2022-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)