Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maryam Bourbour

Forskarpresentation

Maryam Bourbour

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Maryam Bourbour disputerade 2020 med avhandlingen digital technologies in preschool education; The interplay between interactive whiteboards and teacher’s teaching practices. Forsknings­intresset riktar sig mot förskollärares användning av digitala verktyg i under­visning. Med fokus på förskollärare och deras undervisning syftar Maryams forskning till att utforska på vilket sätt en digital teknologi, den interaktiva white­boarden (IWB), samspelar med förskol­lärarnas undervisning.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Bourbour, M. (2020). Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices. Diss. (sammanfattning), 2020. Örebro: Örebro University. 138 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bourbour, M. (2016). Lärares användning av interaktiv skrivtavla i matematikundervisning. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 97-122. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)