Zahra Ahmadi

Tek. Lic., Doktorand i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 070-181 12 48

E-post: zahra.ahmadi@hig.se


Zahra Ahmadi är doktorand vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi, sedan 2014 och är inskriven vid KTH. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår.

Aktuell forskning

I doktorandprojekt granskas hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar. 

Senaste publikationerna

Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2017). The market intelligence impact on strategic performance in declining markets. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (15), 457-473. [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2016). Market and innovation orientation typology : proposition and illustrations. Marketing Intelligence & Planning, 34 (3), 376-393. 10.1108/MIP-04-2015-0081 [Mer information]
Homayoun, S., Rezaee, Z. & Ahmadi, Z. (2015). Corporate Social Responsibility and Its Relevance to Accounting. Journal of Sustainable Development, 8 (9), 178-189. 10.5539/jsd.v8n9p178 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2015). The Role of Market Intelligence in Declining Markets : Public Housing Companies in Sweden. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. [Submitted] [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2013). Market and Innovation Orientation : A Typology of Public Housing Companies in Sweden. World Academy Of Science, Engineering And Technology Issue 0076 April 2013. S. 4-12. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)