Zahra Ahmadi

Tek. Lic., Doktorand i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 070-181 12 48

E-post: zahra.ahmadi@hig.se


Zahra Ahmadi är doktorand vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi, sedan 2014 och är inskriven vid KTH. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår.

Aktuell forskning

I doktorandprojekt granskas hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar. 

Senaste publikationerna

Sundström, A., Ahmadi, Z. & Mickelsson, K. (2019). Implementing social sustainability for innovative industrialwork environments. Sustainability, 11 (12). 10.3390/su10023402 [Mer information]
Ahmadi, Z. (2019). Moderating effects on the market orientation and strategic performance relationship in public housing. Baltic Journal of Management. 10.1108/BJM-08-2018-0309 [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2019). The Mediating Role of CSR on the Market Orientation and Strategic Performance Relationship : A Study of the Public Housing Companies in Sweden. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061537 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Lind, H. (2018). Sustainable strategies in a declining housing market : a comparative study. International Journal of Management Practice, 11 (4), 400-421. 10.1504/IJMP.2018.095169 [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The Mediating Effects of CSR on Market Orientation Responsiveness in Housing Companies’ Business. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 928-928. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)