Zahra Ahmadi

Tek. Lic., Doktorand i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 070-181 12 48

E-post: zahra.ahmadi@hig.se


Zahra Ahmadi är doktorand vid Högskolan i Gävle, Avdelning för ekonomi, sedan 2014 och är inskriven vid KTH. Hon samarbetar i ett forskningsprojekt som handlar om hållbara affärsrelationer, där egna projektet om marknadsorientering i allmännyttiga bostadsföretag ingår.

Aktuell forskning

I doktorandprojekt granskas hur allmännyttiga bostadsföretag på mindre orter (vissa kontextuella trögheter) tillämpar olika strategier. Med ökade krav på avkastning och vinst utvecklar allmännyttiga bostadsföretag strategier för att marknadsorientera (MO) sig i relation till kunder och konkurrenter för att möta och helst överträffar nuvarande och framtida kunders behov. Marknadsorientering ställer krav på dem att långsiktigt agera så att tekniska, sociala och ekonomiska krav tillgodoses och på sätt att deras åtaganden genererar vinst. I studierna fokuseras bland annat hur bostadsföretagen hanterar utmaningar som innebär att välja mellan att riva, underhålla och/eller bygga nytt för att vara innovativa, med utgång från att den kontext de befinner sig i har betydelse för hur de strategiskt agerar. 

Senaste publikationerna

Ahmadi, Z. & Lind, H. (2018). Sustainable strategies in a declining housing market : a comparative study. International Journal of Management Practice, 11 (4), 400-421. 10.1504/IJMP.2018.095169 [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2017). The market intelligence impact on strategic performance in declining markets. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (15), 457-473. [Mer information]
Ahmadi, Z. (2018). Moderating effects on market orientation and strategic performance : A study of public housing companies in Sweden. . [Submitted] [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The mediating role of CSR on the market orientation strategic responsiveness and performance relationship. . [Submitted] [Mer information]
Ahmadi, Z. (2018). The role of market orientation in public housing companies : A study of MO’s effect on construction strategies. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 72 s. (TRITA-ABE-DLT 1833) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)