Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Konferensbidrag | Examensarbeten/uppsatser


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ahmadi, Z. & Lind, H. (2018). Sustainable strategies in a declining housing market : a comparative study. International Journal of Management Practice, 11 (4), 400-421. [In press] [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2017). The market intelligence impact on strategic performance in declining markets. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (15), 457-473. [Mer information]
Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2016). Market and innovation orientation typology : proposition and illustrations. Marketing Intelligence & Planning, 34 (3), 376-393. 10.1108/MIP-04-2015-0081 [Mer information]
Homayoun, S., Rezaee, Z. & Ahmadi, Z. (2015). Corporate Social Responsibility and Its Relevance to Accounting. Journal of Sustainable Development, 8 (9), 178-189. 10.5539/jsd.v8n9p178 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2015). The Role of Market Intelligence in Declining Markets : Public Housing Companies in Sweden. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. [Submitted] [Mer information]

Konferensbidrag

Sundström, A., Ahmadi, Z. & Hyder, A. (2013). Market and Innovation Orientation : A Typology of Public Housing Companies in Sweden. World Academy Of Science, Engineering And Technology Issue 0076 April 2013. S. 4-12. Länk [Mer information]
Steiner, L. & Ahmadi, Z. (2013). Renewal of The Swedish Million Dwelling program, the Public Housing Company and the Local Community, Hindrances and Mutual Aid. . Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Ahmadi, Zahra (2012). Vi är lika : Kulturella skillnader och professionalism i internationella projekt. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 61 s. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)