Articles

Scholarly articles, refereed

Grek, Å., Hartwig, F. & Dougherty, M. (2018). Adjustment for Nonresponse in Business Surveys. Journal of Advances in Management Research. [Submitted] [More information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability : Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10 (1), 45-52. 10.1089/sus.2017.29080.af [More information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance : A Value-added Approach. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 12 (4), 35-43. 10.18848/2325-1115/CGP [More information]
Hartwig, F. (2015). Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134. International Journal of Disclosure & Governance, 12 (1), 78-105. 10.1057/jdg.2013.33 [More information]
Daunfeldt, S. & Hartwig, F. (2014). What determines the use of capital budgeting methods? : evidence from Swedish listed companies. Journal of Finance and Economics, 2 (4), 101-112. 10.12691/jfe-2-4-1 [More information]
Hartwig, F. (2012). Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 63 (3-4), 30-60. External link [More information]
Hartwig, F. (2012). The Use of Capital Budgeting and Cost of Capital Estimation Methods in Swedish Listed Companies. Journal of Applied Business Research, 28 (6), 1451-1476. [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. External link [More information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans : tidskrift för redovisning och revision (4), 1-4. External link [More information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision. Balans : tidskrift för redovisning och revision (2), 1-4. External link [More information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision (1), 1-4. External link [More information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning. Balans : tidskrift för redovisning och revision (3), 1-4. External link [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Hartwig, F. (2016). Politiskt svek ger utrymme för skattehöjningar. Dagens Samhälle (8 Sept). External link [More information]
Hartwig, F. (2016). Tillbaka till ruta ett?. Uppsala Nya Tidning (05 juli). [More information]
Hartwig, F. (2015). Alliansens väljarsvek. Dalarnas Tidningar (1:a januari). External link [More information]
Hartwig, F. (2014). Alliansens obegripliga strategi. Gefle Dagblad (13:e november). External link [More information]
Hartwig, F. (2014). S och V slår undan benen för en snabbt växande basnäring. Dalarnas Tidningar (7:e september). External link [More information]
Hartwig, F. (2010). Swedbank är ett skräckexempel : [Swedbank is a terrible example]. Dagens industri. External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)