Books


Books

Hartwig, F. (2018). Redovisningsteorins grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 247 p. [More information]

Doctoral thesis

Hartwig, F. (2012). Four Papers on Top Management's Capital Budgeting and Accounting Choices in Practice. Diss. (sammanfattning), 2012. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen. 43 p. (Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 153) External link [More information]

Book chapters

Lindberg, P. & Hartwig, F. (2018). Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning. Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Uppsala: Iustus förlag. P. 174-195. [More information]
Hartwig, F. & Homayoun, S. (2017). Accounting for sustainability indicators : A systemised model. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. P. 163-187. [More information]
Daunfeldt, S., Grek, Å., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2017). Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt. Perspektiv på kapitalförsörjning : en antologi om företagens finansiering och statens roll. Stockholm: Tillväxtanalys. P. 31-49. External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)