Publications

Scientific publications registered in the DiVA database at the University of Gävle.

Articles | Doctoral thesis | Reports


Articles


Scholarly articles, refereed

Sörqvist, P., Hedblom, D., Holmgren, M., Haga, A., Langeborg, L., Nöstl, A. & Kågström, J. (2013). Who needs cream and sugar when there is eco-labeling? : Taste and willingness to pay for 'eco-friendly' coffee. PLoS ONE, 8 (12), e80719-. 10.1371/journal.pone.0080719 [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. [More information]

Doctoral thesis

Kågström, J. (2011). Today's perfect - tomorrow's standard : the role of consumers and the limits of policy in recycling. Diss. , 2011. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. Dept. of Economics.. 323 p. (Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2011:33) External link [More information]

Reports

Kågström, J., Nilsson, E. & Johansson, M. (2014). Påverka beteende genom systematisk återkoppling. Malmö: Avfall Sverige. 48 p. (Avfall Sverige Utveckling U2014:10) External link [More information]
Kågström, J. (2010). Tyg eller papper? : En utredning för Rådet för Hållbar Utveckling angående kökshanddukens vara eller icke vara. Gävle: Högskolan i Gävle. (Working paper 44) External link [More information]
Klingberg, T. & Kågström, J. (2005). Samordnade sopor : Om avfallshantering i praktiken. Gävle: University of Gävle. 29 p. (Working paper 32) [More information]
Klingberg, T. & Kågström, J. (2004). Den goda sopavgiften : Hur styra avfallshanteringen för bra miljö och till rimliga kostnader?. Gävle: Högskolan i Gävle. 15 p. (Working paper 26) [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)