Publications

Scientific publications registered in the DiVA database at the University of Gävle.

Articles | Books | Book chapters | Conference papers | Reports


Articles


Scholarly articles, refereed

Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). Lies are Weapons of Truth : Casting “the Other” in Life Story Reflections of Karl-Erik Welin. Culture, Society and Praxis, 8 (1). [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Bukowski’s Battle with Social Death : Tribute to a Post-Modern Steppenwolf. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (7), 21-24. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Dancing with the devil? : Notes on a free university. International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 8 (3), 171-174. External link [More information]

Scholarly articles, non-refereed

Ekstrand, L. (1997). Mannen som skrev sitt liv : Om Karl-Erik Welin. Montage Kulturanalys (43). [More information]
Ekstrand, L. (1996). Bukowskis kamp mot den sociala döden. Montage Kulturanalys (39-40). [More information]
Ekstrand, L. (1996). Slaktare, koncentrationsläger och sexualitet : Om Alina Rheys Slaktaren. Montage Kulturanalys (41-42). [More information]
Ekstrand, L. (1995). Drömmen om att slippa födas. Montage Kulturanalys (35-36). [More information]
Ekstrand, L. (1991). Herakleitos insikt : Åtta punkter om den frigörande och fängslande gruppen. Kritisk Psykologi (4). [More information]
Ekstrand, L. (1991). Olydnadsparagrafer: "Be like your writing" III : Om tystnaden, den teoretiska olydnaden, psykosen, kufismen och felstavningens feminism. Montage Kulturanalys (28). [More information]
Ekstrand, L. (1991). Ångestskapande pedagogik eller pedagogisk ångest?. Zenit, 112 (2). [More information]
Ekstrand, L. (1990). Bortom samhället och relationerna är du ingen : Om samgällsvetenskapens retuscherade människobild. Kritisk Psykologi (2). [More information]
Ekstrand, L. (1989). Ceausescus öga : Funderingar om skuld och längtan efter samvetets död. Montage Kulturanalys (22-23). [More information]
Ekstrand, L. (1989). Postmodernism, outsiderskap och samhällsvetenskap : En Weberinspirerad anteckning. Kaktus. Tidskrift för vardagslivets politik (13). [More information]
Ekstrand, l. (1988). Days of future passed? : Om sociologin och det postmoderna samhället. Kritisk Psykologi (4). [More information]
Ekstrand, L. (1985). En terapeutisk hållning hos organisationsledningarna - lösningen på förändringens och motivationens problem?. Ehrvervsøkonomisk Tidskrift (2). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Individ och organisation : Några reflektioner kring förhållandet mellan människan och den byråkratiska organisationen. Bokbox (82). [More information]
Ekstrand, L. (1983). Vart går facket?. Bokbox (75). [More information]
Ekstrand, L. (1982). Den svenska fackliga rörelsen. Bokcaféts Månadsbulletin (64/65). [More information]
Ekstrand, L. (1982). På fritiden är vi alla jämlikar : En analys av den statliga kulturpolitiken i det kapitalistiska Sverige. Bokcaféts Månadsbulletin (70). [More information]
Ekstrand, L. (1981). Hotet mot sjukvården. Bokcaféts Månadsbulletin (58/59). [More information]

Other articles (popular science, debate etc.)

Ekstrand, L. (2016). Blir samhället möjligt - eller väntar polarnatten? : samtida reflektioner. Tidskrift för kriminalvård, 71 (2), 26-28. External link [More information]
Ekstrand, L. (2014). Led genom frihet. Personal & Ledarskap (10). External link [More information]
Ekstrand, L. (2012). Kunden har inte rätt. Läkartidningen (42). [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2011). Tänk dig att ha Zlatan i ditt team : Projektledning kan vara som att coacha Milan. Projektvärlden (4). [More information]
Ekstrand, L. (2009). Några reflektioner kring ansvar och ansvarslöshet. Tidskrift för Kriminalvård (2-3). [More information]
Ekstrand, L. (2008). Den omöjliga staden : Hommage till William Burroughs och Hunter S Thompson. Provins (2). [More information]
Ekstrand, L. (2007). Den tyska statens fiende nr 1 : Ulrike Meinhof och 1970-talets terrorism. Tidskrift för Kriminalvård (1). [More information]
Ekstrand, L. (2007). Kan vi leva utan att hämnas. Tidskrift för Kriminalvård (2). [More information]
Ekstrand, L. (2007). Medborgarlön när varje människa är en konstnär : Med Joseph Beuys bortom löneslaveriet. Subaltern (2). [More information]
Ekstrand, L. (2007). På väg mot en koncentrationslägersdiskurs?. Tidskrift för Kriminalvård (3-4). [More information]
Ekstrand, L. (2006). Människors oro kan inte informeras bort!. Tidskrift för kriminalvård, 61 (1-2), 7-8. External link [More information]
Ekstrand, L. (1998). Arbete - frigörelse eller straff?. Arbetaren (3). [More information]
Ekstrand, L. & Wetterberg, G. (1996). Forum: lön utan arbete? : ja! ; nej!. Moderna Tider (74-75), 32-35-37-39. [More information]
Ekstrand, L. (1995). Medborgarlön eller social djungel. Socialpolitik (3). [More information]
Ekstrand, L. (1993). Jag måste bo vid vatten. Svensk Bokhandel (42:3). [More information]
Ekstrand, L. (1992). Olydnadsparagrafer: "Be like your writing" II : Om tystnaden, den teoretiska olydnaden, psykosen, kufismen och felstavningens feminism. Montage Kulturanalys, 26-27 (3-4). [More information]
Ekstrand, L. (1992). Olydnadsparagrafer: "Be like your writing" : Om tystnaden, den teoretiska olydnaden, psykosen, kufismen och felstavningens feminism. Montage Kulturanalys, 24-25 (1-2). [More information]
Ekstrand, L. (1990). Villfarelser om öst. SACO-tidningen (3). [More information]
Ekstrand, L. (1989). Ishuset väntar. Ledarskap/Ekonomen (5). [More information]
Ekstrand, L. (1989). Sverigebilder 1989. SACO/SR-tidningen (6). [More information]
Ekstrand, L. (1988). Kungen är faktiskt naken. Socialt Arbete (8). [More information]
Ekstrand, L. (1988). Sverigebilder 1988. SACO/SR-tidningen (7). [More information]
Ekstrand, L. (1985). Facket en stelnad form utan levande innehåll. SACO/SR-tidningen (5). [More information]
Ekstrand, L. (1985). Organisationen får oss att kalhugga varandra. Personal människor och arbete (1-2). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Hur leks det i din organisation?. Personal människor och arbete (9). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Organisationsförändring och ångest. Bedriftsøkonomen (5). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Personalutveckling måste vara en integrerad del av en framsynt och strategisk företagsledning. Personal människor och arbete (1-2). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Varför så många motståndare till förändring?. Ledarskap Ekonomen (5). [More information]
Ekstrand, L. (1984). Varför älskar vi Janne Carlzon men inte Sigvard Marjasin?. LO-tidningen (44/45). [More information]
Ekstrand, L. (1983). Facket och alkoholmissbruket. Socialt Arbete (7). [More information]
Ekstrand, L. (1983). OU hjälp för arbetstagarna flytta fram sina positioner. SACO/SR-tidningen (8). [More information]
Ekstrand, L. (1982). Vi måste skapa resurser för att bryta barriärerna. LO-tidningen (45). [More information]

Books

Ekstrand, L. (2016). Orkanens öga : Pier Paolo Pasolini. Gävle: Bokvind. 97 p. [More information]
Ekstrand, L. (2015). Mina delade städer. Gävle: Bokvind. [More information]
Ekstrand, L. & Hyvönen, M. (2014). Välkommen sjunka med oss! : Social konst i förlisningens tid. Gävle: Bokvind. [More information]
Alrutz, M., Berg, H., Berndtson, R., Curman, B., Ekstrand, L., Eliasson, M., Frenkel, L., Frölander, C., Gustavsson, T., Helgeson, T., Henning Planck, E., Holgersson, C., Iveroth, E., Jansson, T., Jerbrant, A., Kamél, E., Kihlström, E., Kåresjö, B., Lindgren, M., Ludvig, L., Molinder, O., Oscarson, K., Packendorff, J., Rapp Ricciardi, M., Runsten, P., Sjöholm, H., Sundin, O., Säfström, C., Trossing, M., Wallmon, M., Villför Larsson, P., Wenell, T., Andreas, W. & Wikforss, Ö. (2013). Projektledning. Stockholm: Bonnier. External link [More information]
Ekstrand, L. & Öhrnell, E. (2012). 10 guds bud reinvented. Gävle: Bokvind. 36 p. [More information]
Ekstrand, L. (2012). Durban rapsodi. Gävle: Bokvind. 152 p. [More information]
Ekstrand, L. & Öhrnell, E. (2012). Tio Guds bud reinvented. Gävle: Bokvind. 36 p. [More information]
Ekstrand, L. (2011). Speedway : Eller lev medan du lever. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2011). Speedway eller lev medan du lever. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2010). Kairo blues. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2008). Måste bara kyssa himlen : En roadtrip med Jimi Hendrix i bagaget. Gävle: Zoot. 127 p. [More information]
Ekstrand, L. (2007). Gravspegel : Ulrike Meinhofs efterlämnade fångenskap. Gävle: Meyers. 86 p. [More information]
Ekstrand, L. (2004). PS. Søren & Marie Krøyer. Gävle: Meyers. 135 p. [More information]
Ekstrand, L. (2004). Social Konst! : När fabrikerna tystnar. Göteborg: Korpen. 139 p. [More information]
Ekstrand, L. (2003). Stadens andedräkt : Lasse Ekstrand flanerar i Gävle. Gävle: Meyers. 112 p. [More information]
Ekstrand, L. (2002). Livbok. Göteborg: Korpen. 127 p. [More information]
Ekstrand, L. (2000). Inte ska väl Humphrey Bogart gråta. Göteborg: Korpen. 205 p. (En text för var dag) [More information]
Ekstrand, L. (1998). Varje människa en konstnär : Livskonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys. Göteborg: Korpen. [More information]
Ekstrand, L. (1996). Arbetets död och medborgarlön : En essä om det goda livet. Göteborg: Korpen. 137 p. [More information]
Ekstrand, L. (1995). Den befriade tiden : Om arbete och medborgarlön. Göteborg: Korpen. 109 p. [More information]
Ekstrand, L. (1994). Nätternas natt : Höst i Berlin. Korpen: Göteborg. 90 p. [More information]
Ekstrand, L. (1993). Eolus & Herakleitos. Göteborg: Korpen. 267 p. [More information]
Ekstrand, L. (1988). Själens revolt : Människan i organisationen. Lund: Studentlitteratur. [More information]

Book chapters

Ekstrand, L. (2013). Oljud som form : exil som oljud. Vågar du sticka ut hakan? : Texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildning. Stockholm: Nationella Dramaturgiatet. [More information]
Ekstrand, L. (2013). Vad är det som kritiseras i arbetskritiken?. After Work : Farväl till arbetslinjen. Stockholm: Verbal. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2011). Alla har inte Zlatan i projektteam : men projektledning kan ändå vara som att coacha Milan. Projektledning. Stockholm: Bonniers. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). The Thought-Provoking Art of Being a Social Entrepreneur. Entrepreneurship in the Name of Society : Reader's Digest of a Swedish Research Anthology. Stockholm: KK-stiftelsen. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). Uppbrottet från bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet : eller konsten att tankeprovocera. Samhällets entreprenörer : en forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Stockholm: KK-stiftelsen. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Basic income beyond wage slavery : In search of transcending political aesthetics. Aesthetics and Radical Politics. Newcastle: Cambridge Scholars. P. 42-55. [More information]
Ekstrand, L. (2007). Medborgarlön som "konstnärslön" : med Joseph Beuys bortom löneslaveriet. Retten till basisindkomst : En demokratisk frigørelse. Århus: NSU Press. [More information]
Ekstrand, L., Nilson, G., Heyman, R., Rundkvist, P., Haglund, L. & Savy, Y. (2005). Vad är VMEK?. Vad är VMEK?. Göteborg: Korpen. [More information]
Ekstrand, l. (2003). Kulturellt entreprenörskap : livsprojekt och samhällskonst. Kulturpolitik 2020 : forskare möter kulturpolitikens aktörer. Göteborg: HumTek HB. [More information]
Ekstrand, L. (1999). Status Limbus : Tillstånd gränslös – gränslöst. Konstnären som gränsöverflytare. Limbusation Expedition : Jord/Earth Station 31 -137 W missions results 1992-1999. Falun: Dalarnas Museum. [More information]
Ekstrand, L. & Attius, H. (1995). Brynäs IF och det efterindustriella Gävle. Den samtida historien : Studier till Gävles 550-årsjubileum 1996. Stockholm: Carlssons. [More information]
Ekstrand, L. (1994). Det finns där.... Korpen 20 år. [More information]
Ekstrand, L. (1980). Lokal facklig verksamhet och studiet av den svenska fackföreningsrörelsen. Årbog for arbejderbevægelsens historie : Tema: Lokalhistorie. København: SFAH. [More information]

Conference papers

Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2011). Attempts to Escape the Logics of Capitalism : A Plea for Radical Pedagogy. . External link [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). Professional Dissent – Radical Pedagogy as Praxis. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). Samverkan med nod, granskad utan nåd : En dekonstruktion av den kanske inte nödvändiga, men däremot “NODvändiga” samverkan som begrepp. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Basic Income and the Post-Wage Labour Society : In Search of Transcending Political Aesthetics. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Basic Income Beyond Wage Slavery : In Search of Transcending Political Aesthetics. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Bukowski’s Battle with Social Death : Tribute to a Post-Modern Steppenwolf. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Dancing with the Devil? : Notes on a Free University. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). (Im)Possible Dream of Academic Freedom and Autonomy. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2007). In the Shadow of the Welfare State : Passive Citizenship, Social Exclusion and Learned Helplessness. . [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2006). Basic Income beyond Wage Slavery : In Search of Transcending Political Aesthetics. . [More information]
Ekstrand, L. (1997). Samhället - något att undra inför?. Samhällsbygget [&] samhällsväven. Gävle: Institutet för bostadsforskning,. [More information]

Reports

Ekstrand, L. (1994). Organization Theory in Postmodernism : A tentative attempt. Gävle: Högskolan i Gävle. 52 p. (Working Paper Högskolan i Gävle 22) [More information]
Ekstrand, L. (1994). Organization Theory in Postmodernism : A tentative attempt. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 52 p. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 22) [More information]
Ekstrand, L. (1993). Läsa Hunter Mabon och sedan dö... : Kan organisationsteorin levandegöras?. Gävle: Högskolan i Gävle. 27 p. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 9) [More information]
Ekstrand, L. (1992). "I det omskakande finns kraften" : Fyra texter om projektledning, frigörelse och ångest. Gävle: Högskolan i Gävle. 39 p. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 2) [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)