Books


Books

Ekstrand, L. (2016). Orkanens öga : Pier Paolo Pasolini. Gävle: Bokvind. 97 p. [More information]
Ekstrand, L. (2015). Mina delade städer. Gävle: Bokvind. [More information]
Ekstrand, L. & Hyvönen, M. (2014). Välkommen sjunka med oss! : Social konst i förlisningens tid. Gävle: Bokvind. [More information]
Alrutz, M., Berg, H., Berndtson, R., Curman, B., Ekstrand, L., Eliasson, M., Frenkel, L., Frölander, C., Gustavsson, T., Helgeson, T., Henning Planck, E., Holgersson, C., Iveroth, E., Jansson, T., Jerbrant, A., Kamél, E., Kihlström, E., Kåresjö, B., Lindgren, M., Ludvig, L., Molinder, O., Oscarson, K., Packendorff, J., Rapp Ricciardi, M., Runsten, P., Sjöholm, H., Sundin, O., Säfström, C., Trossing, M., Wallmon, M., Villför Larsson, P., Wenell, T., Andreas, W. & Wikforss, Ö. (2013). Projektledning. Stockholm: Bonnier. External link [More information]
Ekstrand, L. & Öhrnell, E. (2012). 10 guds bud reinvented. Gävle: Bokvind. 36 p. [More information]
Ekstrand, L. (2012). Durban rapsodi. Gävle: Bokvind. 152 p. [More information]
Ekstrand, L. & Öhrnell, E. (2012). Tio Guds bud reinvented. Gävle: Bokvind. 36 p. [More information]
Ekstrand, L. (2011). Speedway : Eller lev medan du lever. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2011). Speedway eller lev medan du lever. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2010). Kairo blues. Gävle: Bokvind. 121 p. [More information]
Ekstrand, L. (2008). Måste bara kyssa himlen : En roadtrip med Jimi Hendrix i bagaget. Gävle: Zoot. 127 p. [More information]
Ekstrand, L. (2007). Gravspegel : Ulrike Meinhofs efterlämnade fångenskap. Gävle: Meyers. 86 p. [More information]
Ekstrand, L. (2004). PS. Søren & Marie Krøyer. Gävle: Meyers. 135 p. [More information]
Ekstrand, L. (2004). Social Konst! : När fabrikerna tystnar. Göteborg: Korpen. 139 p. [More information]
Ekstrand, L. (2003). Stadens andedräkt : Lasse Ekstrand flanerar i Gävle. Gävle: Meyers. 112 p. [More information]
Ekstrand, L. (2002). Livbok. Göteborg: Korpen. 127 p. [More information]
Ekstrand, L. (2000). Inte ska väl Humphrey Bogart gråta. Göteborg: Korpen. 205 p. (En text för var dag) [More information]
Ekstrand, L. (1998). Varje människa en konstnär : Livskonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys. Göteborg: Korpen. [More information]
Ekstrand, L. (1996). Arbetets död och medborgarlön : En essä om det goda livet. Göteborg: Korpen. 137 p. [More information]
Ekstrand, L. (1995). Den befriade tiden : Om arbete och medborgarlön. Göteborg: Korpen. 109 p. [More information]
Ekstrand, L. (1994). Nätternas natt : Höst i Berlin. Korpen: Göteborg. 90 p. [More information]
Ekstrand, L. (1993). Eolus & Herakleitos. Göteborg: Korpen. 267 p. [More information]
Ekstrand, L. (1988). Själens revolt : Människan i organisationen. Lund: Studentlitteratur. [More information]

Book chapters

Ekstrand, L. (2013). Oljud som form : exil som oljud. Vågar du sticka ut hakan? : Texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildning. Stockholm: Nationella Dramaturgiatet. [More information]
Ekstrand, L. (2013). Vad är det som kritiseras i arbetskritiken?. After Work : Farväl till arbetslinjen. Stockholm: Verbal. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2011). Alla har inte Zlatan i projektteam : men projektledning kan ändå vara som att coacha Milan. Projektledning. Stockholm: Bonniers. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). The Thought-Provoking Art of Being a Social Entrepreneur. Entrepreneurship in the Name of Society : Reader's Digest of a Swedish Research Anthology. Stockholm: KK-stiftelsen. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2009). Uppbrottet från bruksmentalitet och inlärd hjälplöshet : eller konsten att tankeprovocera. Samhällets entreprenörer : en forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Stockholm: KK-stiftelsen. [More information]
Ekstrand, L. & Wallmon, M. (2008). Basic income beyond wage slavery : In search of transcending political aesthetics. Aesthetics and Radical Politics. Newcastle: Cambridge Scholars. P. 42-55. [More information]
Ekstrand, L. (2007). Medborgarlön som "konstnärslön" : med Joseph Beuys bortom löneslaveriet. Retten till basisindkomst : En demokratisk frigørelse. Århus: NSU Press. [More information]
Ekstrand, L., Nilson, G., Heyman, R., Rundkvist, P., Haglund, L. & Savy, Y. (2005). Vad är VMEK?. Vad är VMEK?. Göteborg: Korpen. [More information]
Ekstrand, l. (2003). Kulturellt entreprenörskap : livsprojekt och samhällskonst. Kulturpolitik 2020 : forskare möter kulturpolitikens aktörer. Göteborg: HumTek HB. [More information]
Ekstrand, L. (1999). Status Limbus : Tillstånd gränslös – gränslöst. Konstnären som gränsöverflytare. Limbusation Expedition : Jord/Earth Station 31 -137 W missions results 1992-1999. Falun: Dalarnas Museum. [More information]
Ekstrand, L. & Attius, H. (1995). Brynäs IF och det efterindustriella Gävle. Den samtida historien : Studier till Gävles 550-årsjubileum 1996. Stockholm: Carlssons. [More information]
Ekstrand, L. (1994). Det finns där.... Korpen 20 år. [More information]
Ekstrand, L. (1980). Lokal facklig verksamhet och studiet av den svenska fackföreningsrörelsen. Årbog for arbejderbevægelsens historie : Tema: Lokalhistorie. København: SFAH. [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)