Books


Books

Eriksson, L. (2017). Kritiskt tänkande : en introduktion. SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. [42] p. External link [More information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2008). Rapportboken : hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten. Malmö: Liber. 80 p. [More information]
Eriksson, L., Hultén, P. & Hultman, J. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 148 p. [More information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber. 206 p. [More information]

Book chapters

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). The Impact of Social Capital on Renewal through Cluster Initiatives. Studies in Industrial Renewal : Coping with Changing Contexts. Västerås: Mälardalen University. P. 129-146. External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)