Agneta K. Sundström

Docent i företagsekonomi

Avdelningen för ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

  • Filosofie Doktorsexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet (2009)
  • Docent i Företagsekonomi, Högskolan i Gävle (2017)

Dr Agneta Sundströms forskning riktas mot hur företag/organisationer implementerar och möter krav på Corporate Social Responsibility (CSR)/hållbarhet i verksamheter. Forskningens bidrag syftar till att stärka företagens hållbarhetsarbete för att kunna möta nationella och internationella marknaders förutsättningar och behov. Framförallt uppmärksammas hur företagens marknadsorientering riktat mot hållbarhet bidrar till att göra dem nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Vid flertal tillfällen har Dr Sundström vistats vid internationella universitet som gästforskare/lärare och etablerat fördjupade kontakter och bedrivit forskning. Hon har genomfört seminarieserien Mångdisciplinärt perspektiv på ekonomisk hållbarhet inom HiG, vilket tillsammans med utvecklingen av forskningsplattformen Hållbara affärsrelation, HAR, bidrog till att hon fick årets miljöpris 2017 inom Högskolan i Gävle. Dr Sundström har även handlett/handleder doktorander inskrivna på KTH och SLU.

Aktuell forskning

Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling (HARira): samordnare för plattformsbyggandet och forskare inom delprojektet Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa Små- och medelstora företag (SIMIS). HARira är ett ERUF-finansierat projekt inom forskningsplattformen HAR, Ekonomiavdelningen, HiG och ett samarbete mellan forskare och regionala klusterorganisationer.

BIOVÄX – En förstudie finansierad av Region Gävleborg om omvandling av organiskt avfall till biogas och växtnäring ur ett regionalt perspektiv. Dr Sundströms bidrag är att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på biogasutvecklingen hos lantbrukare och etablerade Biogas-företag.

Senaste publikationerna

Sundström, A., Ahmadi, Z. & Mickelsson, K. (2019). Implementing social sustainability for innovative industrialwork environments. Sustainability, 11 (12). 10.3390/su10023402 [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2019). The Mediating Role of CSR on the Market Orientation and Strategic Performance Relationship : A Study of the Public Housing Companies in Sweden. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061537 [Mer information]
Hyder, A., Chowdhury, E. & Sundström, A. (2017). Balancing Control and Trust to Manage CSR Compliance in Supply Chains. International Journal of Supply Chain Management, 6 (2), 1-14. [Mer information]
Hyder, A. & Sundström, A. (2018). Is CSR focused Internationalization Realistic for High-Tech Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)?. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 3868-3872. [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The Mediating Effects of CSR on Market Orientation Responsiveness in Housing Companies’ Business. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 928-928. [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)