Forskningsområde

Corporate Social Responsibility (CSR)

Aktuell forskning

Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling (HARira): samordnare för plattformsbyggandet och forskare inom delprojektet Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovativa Små- och medelstora företag (SIMIS). HARira är ett ERUF-finansierat projekt inom forskningsplattformen HAR, Ekonomiavdelningen, HiG och ett samarbete mellan forskare och regionala klusterorganisationer.

BIOVÄX – En förstudie finansierad av Region Gävleborg om omvandling av organiskt avfall till biogas och växtnäring ur ett regionalt perspektiv. Dr Sundströms bidrag är att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på biogasutvecklingen hos lantbrukare och etablerade Biogas-företag.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)