Agneta Sundström

PhD., Universitetslektor i Företagsekonomi, Marknadsföring

Avdelningen för Ekonomi
Akademin förutbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 76
Mobil: 070-191 38 50

E-post: agneta.sundstrom@hig.se

Agneta Sundström har sedan 1995 varit anställd vid Högskolan i Gävle, Avdelning för Ekonomi. Hon disputerade 2009 med avhandlingen Globalization, CSR and Business Legitimacy in Local Relationships. Inom Ekonomiavdelningen ingår hon i forskargruppen Hållbara Marknader som är ett av tre teman inom forskningsområdet Hållbara affärsrelationer, HAR. Fokus inom Hållbara Marknader är på hur företag genom att agera marknadsorienterat kan skapa hållbar utveckling genom samverkan.  Hon har lång erfarenhet av att handleda studenter på grundläggande och avancerad nivå samt handleder två doktorander.

Aktuell forskning

Agnetas forskning riktas mot att studera frågor som rör nationella/internationella affärsrelationer (Supply Chain), hållbar identitet och värdeskapande (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) samt innovativ marknadsorientering. Agneta ingår också i forskargruppen Centrum för Logistik och Innovativ Produktion, CLIP, med studier av implementering av CSR/hållbar utveckling hos globala företags leverantörskedjor.

Senaste publikationerna

Hyder, A., Chowdhury, E. & Sundström, A. (2017). Balancing Control and Trust to Manage CSR Compliance in Supply Chains. International Journal of Supply Chain Management, 6 (2), 1-14. [Mer information]
Ahmadi, Z. & Sundström, A. (2017). The market intelligence impact on strategic performance in declining markets. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (15), 457-473. [Mer information]
Sundström, A., Sammalisto, K., Hyder, A. & Chowdhury, E. (2016). CSR implementation strategy constraints in emerging market supply chain context : Bangladesh garment industry experiences. International Journal of Applied Business and Economic Research, 14 (13), 9041-9062. [Mer information]
Sundström, A. & Ahmadi, Z. (2018). The mediating role of CSR on the market orientation strategic responsiveness and performance relationship. . [Submitted] [Mer information]
Sundström, A. (2017). University sustainability identity - the role of identity, image and reputation. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 9-20. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)