Aihie Osarenkhoe

Aihie Osarenkhoe

Fil.dr., Professor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 85 84
Mobil: 070-191 45 26

E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se


Aihie Osarenkhoe är professor i företagsekonomi och forskningsledare inom ekonomiämnen vid Akademin för Utbildning och Ekonomi. Förutom filosofie doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, innehar Professor Osarenkhoe ämneslärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm


Aktuell forskning

Hans forskning handlar om att tillämpa relations- och nätverksbyggande verktyg för att studera konsument-, tjänste-, och industriellmarknadsförings problematik såväl nationellt som internationellt kontext. Förnärvarande leder Aihie Osarenkhoe KK-stiftelsens finansierade projekt: ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad tillverkningsindustri”. Aihie Osarenkhoe har lett arbetet som ledde till framtagandet av Hållbara Affärsrelationer (HAR). HAR är ett samlingstema för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle. HAR drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet kring ett gemensamt forskningstema.

Senaste publikationerna

Ojiaku, O. & Osarenkhoe, A. (2018). Determinants of Customers’ Brand Choice and Continuance Intentions with Mobile Data Service Provider : The Role of Past Experience. Global Business Review, 19 (6). 10.1177/0972150918780764 [Mer information]
Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2018). Interaction through boundary objects : controversy and friction within digitalization. Marketing Intelligence & Planning. 10.1108/MIP-04-2018-0135 [Mer information]
Osarenkhoe, A., Fjellström, D., Abraha, D. & Awuah, G. (2018). Networked establishment processes in transition economies. Global Business and Economics Review (GBER). [Accepted] Länk [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2018). Partial or total integration in a cross-border merger? : Building a Nordic bank culture. Thunderbird International Business Review, 60 (4), 477-488. 10.1002/tie.21943 [Mer information]
Osarenkhoe, A. & Fjellström, D. (2017). Clustering and networking as a sine qua non for SMES and regional international competitive advantage. Global and natinoal business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 1258-1281. [Mer information]
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)