Samverkan

Under ledning av Osarenkhoe har avdelningens forskare bjudit in till workshops och träffat företrädare för olika näringslivs- och klusterorganisationer i länet. Workshoparna ledde till forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR) – ett samlingstema för den forskning och utvecklingsarbeten som bedrivs inom Avdelningen för ekonomi, Högskolan i Gävle.

  • Genom HAR profilerar sig avdelningens forskning och utbildning i relation till övriga lärosäten då inriktning mot hållbara marknader, strategiska nätverk och riskhantering saknas på den nationella och internationella forskningsfronten.
  • ISNET – ett projekt inom Hållbara Affärsrelationer (HAR) – tilldelades 4,1 miljoner kronor från KK-stiftelsen för perioden 2016-2019 för att studera hur två tillverkningsföretag (Sandvik AB och Cibes Lift Group) hanterar utmaningarna när alltmer av värdet skapas i innovationsprocesserna.
  • Innovationscentra Fiber Optic Valley, FindIT, Future Position X (FPX) och Triple Steelix ingår som samarbetspartners. Genom de workshops och möten som jag har lett inom HAR mellan 2012 och 2015 framgår att klustrens verksamheter och deras partnerföretag, är i behov av de forsknings- och utvecklingsområden som HAR representerar.

Våren 2016, initierade Osarenkhoe samarbete mellan Södertörns högskola och Högskolan i Gävle.

  • En workshop som genomfördes i våras mellan bägge lärosäten syftande dels till att utveckla plattform för kunskapsutveckling mellan Högskolan i Gävle och Södertörns högskola, dels att undersöka möjligheten att utveckla forskningsnätverk mellan forskare vid lärosätena.
  • Målet med samarbetet är att forskare vid de båda lärosäten ska kunna stärka sina ledande roller inom respektive forskningsdomän genom olika former av kunskapsutbyten. Ett antal forskningsområden och gemensamma aktiviteter har identifierats där forskargrupper diskuterade vilka områden vi förstärker varandra och hur samverkan fortsättningsvis kan formaliseras.

Aihie Osarenkhoe är ledare för en tvärvetenskaplig forskargrupp som omfattar forskare inom företagsekonomi, religion antropologi, social medicin och allmänt hälsa, samt vilka är verksamma i Sverige (KTH, KI & Gävle), Ghana University of Ghana), Uganda (Makerere university), Sydafrika (University of the Western Cape) och Bangladesh (BRAC: Bangladesh Rural Advancement Committee). Projektet syftar till att undersöka varför inte Oral Rehydration Therapy (socker-saltlösning) fått det genomslag som det borde fått. Projektet finansierades med initieringsanslag från Riksbankens Jubileumsfond och Högskolan i Gävle. Målet är att ansöka om ett storskaligt projekt.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)