Akmal Hyder

Ekon.Dr., Professor i Marknadsföring, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 31
Mobil: 070-284 86 31

E-post: akmal.hyder@hig.se


Akmal Hyder är professor och ämnesansvarig inom Företagsekonomiämnet. Han tog sin doktorsavhandling 1988 från Uppsala universitet. Efter slutförandet av hans doktorsexamen arbetade han som forskare på SLU inom marknadsföring. Senare gick han till Mittuniversitetet och var ansvarig för grund- och forskarutbildningen samt examensarbeten i ett par år. Vid Högskolan i Gävle, där han är för tillfället tjänstgör, blev han docent 1999 och professor 2006.


Aktuell forskning

Professor Hyder leder två forskningsprojekt. Ett projekt handlar om hållbara affärsrelationer i kulturellt avlägsna länder. Denna studie undersöker kulturella skillnader på bildandet och tillämpningen av affärsrelationer vid internationella etableringar och syftar till att utveckla en nätverksteori genom att införa begreppet kulturella skillnader och även undersöka tillämpningen av en kulturell nätmodell som beskriver hur nät byggs, utvecklas och kvarstår inom kulturellt avlägsna länder. Det andra projektet belyser sammanslagningen i Nordea. De stora frågorna som diskuteras i projektet inkluderar organisationskultur, anpassning och kompetensutveckling.

Senaste publikationerna

Hyder, A., Rydback, M., Borg, E. & Osarenkhoe, A. (2019). Medical tourism in emerging markets : the role of trust, networks and word of mouth. Health Marketing Quarterly, 36 (3), 203-219. 10.1080/07359683.2019.1618008 [Mer information]
Rydback, M. & Hyder, A. (2018). Customization in medical tourism in the Philippines. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 12 (4), 486-500. 10.1108/IJPHM-07-2017-0035 [Mer information]
Hyder, A., Lilja, A. & Paag, J. (2019). Is Social Media Necessary for Recruitment of International Students?. ICBM 2019 2nd International Conference on Business and Management. Dhaka: BRAC University. S. 94-100. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M., Hyder, A. & Chowdhury, E. (2019). Why Microfinance in Rich Developed Countries?. ICBM 2019 2nd International Conference on Business and Management. Dhaka: BRAC University. S. 795-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2018). Does national culture influence organizational culture across contexts? : Elekta in Greece. IMP ASIA - The eight meeting of the IMP Group in Asia: Industrial Marketing and Purchasing Group. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)