Akmal Hyder

Ekon.Dr., Professor i Marknadsföring, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 31
Mobil: 070-284 86 31

E-post: akmal.hyder@hig.se


Akmal Hyder är professor och ämnesansvarig inom Företagsekonomiämnet. Han tog sin doktorsavhandling 1988 från Uppsala universitet. Efter slutförandet av hans doktorsexamen arbetade han som forskare på SLU inom marknadsföring. Senare gick han till Mittuniversitetet och var ansvarig för grund- och forskarutbildningen samt examensarbeten i ett par år. Vid Högskolan i Gävle, där han är för tillfället tjänstgör, blev han docent 1999 och professor 2006.


Aktuell forskning

Professor Hyder leder två forskningsprojekt. Ett projekt handlar om hållbara affärsrelationer i kulturellt avlägsna länder. Denna studie undersöker kulturella skillnader på bildandet och tillämpningen av affärsrelationer vid internationella etableringar och syftar till att utveckla en nätverksteori genom att införa begreppet kulturella skillnader och även undersöka tillämpningen av en kulturell nätmodell som beskriver hur nät byggs, utvecklas och kvarstår inom kulturellt avlägsna länder. Det andra projektet belyser sammanslagningen i Nordea. De stora frågorna som diskuteras i projektet inkluderar organisationskultur, anpassning och kompetensutveckling.

Senaste publikationerna

Rydback, M. & Hyder, A. (2018). Customization in medical tourism in the Philippines. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 10.1108/IJPHM-07-2017-0035 [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2018). Partial or total integration in a cross-border merger? : Building a Nordic bank culture. Thunderbird International Business Review, 60 (4), 477-488. 10.1002/tie.21943 [Mer information]
Hyder, A., Chowdhury, E. & Sundström, A. (2017). Balancing Control and Trust to Manage CSR Compliance in Supply Chains. International Journal of Supply Chain Management, 6 (2), 1-14. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among Nordic banks - a longitudinal study. Global and national business theories and practice : Bridging the past with the future: EUROMED PRESS. S. 2134-2136. [Mer information]
Hyder, A. & Osarenkhoe, A. (2017). Cross-border merger among nordic banks : a longitudinal study. Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth: International Business Information Management Association (IBIMA). S. 855-857. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)