Arne Fagerström

Ek.Dr., Professor i Redovisning, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 05
Mobil: 0730-30 02 60

E-post: arne.fagerstrom@hig.se


Ansvarar för delämnet Redovisning, vilket även inkluderar ekonomistyrning och finansiering.

Aktuell forskning

Är verksam inom forskning kring utvecklandet av Hållbarhetsredovisning och kring fastighetsföretagandets ekonomi.

Senaste publikationerna

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009 [Mer information]
Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Cunningham, G. (red.) (2017). A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. 187 s. Länk [Mer information]
Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Make accounting relevant again : A conceptual model on how to include external effects in financial reports. . [Mer information]
Fagerström, A., Cunningham, G. & Hartwig, F. (2018). Sustainable Enterprise Theory, SET : A Starting Point for Reporting Sustainable Business Values. . [Mer information]


Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)