Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009 [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability : Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10 (1), 45-52. 10.1089/sus.2017.29080.af [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance : A Value-added Approach. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 12 (4), 35-43. 10.18848/2325-1115/CGP [Mer information]
Mutiganda, J., Hassel, L. & Fagerström, A. (2013). Accounting for Competition, ‘Circuits of Power’ and Negotiated Order between Not-For-Profit and Public Sector Organisations. Financial Accountability and Management, 29 (4), 378-396. 10.1111/faam.12023 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (4), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 8 februari (2), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (1), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (3), 1-4. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Sköld, S., Larsson, J. & Fagerström, A. (2016). Hållbarhetsanpassad förädlingsvärdesanalys för svenska börsföretag under åren 2014 och 2015. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (4), 1-4. Länk [Mer information]

Böcker

Fagerström, A. & Cunningham, G. (red.) (2017). A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. 187 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Fagerström, A. (2002). Group Accounting Across Borders. Diss. , 2002. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 211 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Fagerström, A. & Cunningham, G. (2017). Sustainable enterprise theory : a good life for all. A Good Life for All : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 123-138. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Make accounting relevant again : A conceptual model on how to include external effects in financial reports. . [Mer information]
Fagerström, A., Cunningham, G. & Hartwig, F. (2018). Sustainable Enterprise Theory, SET : A Starting Point for Reporting Sustainable Business Values. . [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)