Ernst Hollander

Ernst Hollander

Tekn.Dr., Universitetslektor Emeritus, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 91
Mobil: 070-365 24 53

E-post: ernst.hollander@hig.se


Teknologie doktor och forskare i hållbarhet och globalisering. Min grundexamen togs vid Handelshögskolan i Stockholm 1971, 1972-73 studerade jag vid Harvard i Cambridge, USA. 1973-85 var jag verksam utanför den akademiska världen. Från och med 1985 återvände jag till den akademiska världen där jag arbetade med forskning och undervisning vid Arbetslivscentrum och senare vid Industriell Ekonomi (Indec) på KTH. Efter att ha disputerat vid Indec har jag bland arbetat i Ottawa, Canada. Sedan 1999 har jag varit verksam vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Min forskning handlar om hållbarhet och globalisering.

Senaste publikationerna

Hollander, E. & Fregidou-Malama, M. (2017). The contemporary relevance of Karl Polanyi – a Swedish case. Theory and Method of Evolutionary Political Economy : A Cyprus Symposium. Abingdon: Routledge. S. 54-72. Länk [Mer information]
Hollander, E. (2018). The relevance of a Polanyi-inspired analysis when interpreting socio-economic developments in the Nordics. . Länk [Mer information]
Hollander, E. (2017). Conscious Use, Collaborative Research and 'Interdisciplinarities'. Consuming the Environment. Gävle. S. 29-30. Länk [Mer information]
Hollander, E. (2016). Emancipatory Reembedding. EAEPE 2016 Proceedings. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)