Undervisningsområden

Min syn på undervisning i allmänhet och undervisning för hållbar utveckling (ESD) i synnerhet. Med hänvisningar till hur jag själv undervisat om hållbar utveckling

Syftet här är att är att lyfta fram några av de erfarenheter jag har fått av att ägna mig åt ESD sedan 1970-talet. Men jag vill också sätta dessa erfarenheter i relation till vad som kommit fram i forskning och utredningar under de senaste årens breddade diskussion om dessa frågor.

Jag sammanfattar min syn med hjälp av följande underrubriker:

  • Några ESD-erfarenheter fram till mitten av 1990-talet
  • Exemplet MKE vid HIG
  • Kvalitetskriterier i WWF´s/Eva Frimans skrift

Lite om min kursutveckling

Ett antal av de kurser jag utvecklat ingick tidigare i ett program här vid HiG kallat MKE (Miljö-Kommunikation-Ekonomi). En översikt finns i dokumentet "Erfarenheter av Hållbar Företagsekonomi.  Från MKE-programmet vid HIG 2003"

På KTH gav jag åren 1999 - 2004 en kurs i min specialitet - miljöinnovation/hållbar innovation DrEnvin.doc
En kurs jag varmt anbefaller ger jag ihop med Jari R. Den heter  GLOBALISERING OCH VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR

Handledda C-uppsatser

 Titlar  på några C-uppsatser med MKE-tema som jag handlett:  -    "Motvind - aktörsspelet kring svensk vindkraftsatsning. Miljöinnovation" av Tobias Bunne -  "Avfallshantering i kretsloppssamhället  en studie av Gästrike återvinnare" av Britt-Marie Berglund, Jenney Olsson, Anna Thelberg. Avfall i kretslopp - "Miljösanktionsavgifter i Gävle kommun- en möjlighet till konstruktiv utvecklingsdialog mellan myndighet och näringsliv" av Nadja Paz Poljarevic, Kabir Queb.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)