Fredrik Hartwig

Ekon.Dr., Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 073-535 84 72

E-post: fredrik.hartwig@hig.se


Fredrik Hartwig är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi, med inriktning externredovisning, vid Högskolan i Gävle samt Högskolan Dalarna.


Aktuell forskning

Ekon.Dr Fredrik Hartwig bedriver för närvarande forskning kring effekterna av och förklaringar till redovisnings- och revisionsval. Dessutom bedriver han mer tillämpad forskning som syftar till att utveckla framtidens hållbarhetsredovisningssystem.

Senaste publikationerna

Proxy error: 500

Message: Proxy failed

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)