Fredrik Hartwig

Ekon.Dr., Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 073-535 84 72

E-post: fredrik.hartwig@hig.se


Fredrik Hartwig är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi, med inriktning externredovisning, vid Högskolan i Gävle samt Högskolan Dalarna.


Aktuell forskning

Ekon.Dr Fredrik Hartwig bedriver för närvarande forskning kring effekterna av och förklaringar till redovisnings- och revisionsval. Dessutom bedriver han mer tillämpad forskning som syftar till att utveckla framtidens hållbarhetsredovisningssystem.

Senaste publikationerna

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009 [Mer information]
Grek, Å., Hartwig, F. & Dougherty, M. (2018). Adjustment for Nonresponse in Business Surveys. Journal of Advances in Management Research. [Submitted] [Mer information]
Hartwig, F. (2019). Magdalena Anderssons retoriska fint gick hem. Dagens Samhälle (3 Sept). Länk [Mer information]
Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Make accounting relevant again : A conceptual model on how to include external effects in financial reports. . [Mer information]
Huq, A., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2018). Do audited firms have lower cost of debt?. 36 s. (HUI Working Paper 132) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)