Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hartwig, F., Kågström, J. & Fagerström, A. (2019). Sustainability Accounting for Externalities. Sustainability : The Journal of Record, 12 (3), 158-162. 10.1089/sus.2019.0009 [Mer information]
Grek, Å., Hartwig, F. & Dougherty, M. (2018). Adjustment for Nonresponse in Business Surveys. Journal of Advances in Management Research. [Submitted] [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability : Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10 (1), 45-52. 10.1089/sus.2017.29080.af [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance : A Value-added Approach. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, 12 (4), 35-43. 10.18848/2325-1115/CGP [Mer information]
Hartwig, F. (2015). Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134. International Journal of Disclosure & Governance, 12 (1), 78-105. 10.1057/jdg.2013.33 [Mer information]
Daunfeldt, S. & Hartwig, F. (2014). What determines the use of capital budgeting methods? : evidence from Swedish listed companies. Journal of Finance and Economics, 2 (4), 101-112. 10.12691/jfe-2-4-1 [Mer information]
Hartwig, F. (2012). Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 63 (3-4), 30-60. Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2012). The Use of Capital Budgeting and Cost of Capital Estimation Methods in Swedish Listed Companies. Journal of Applied Business Research, 28 (6), 1451-1476. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (4), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 8 februari (2), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A., Hartwig, F. & Lindberg, P. (2016). Redovisning av hållbart förädlingsvärde. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (1), 1-4. Länk [Mer information]
Fagerström, A. & Hartwig, F. (2016). Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning. Balans : tidskrift för redovisning och revision, - (3), 1-4. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Hartwig, F. (2019). Magdalena Anderssons retoriska fint gick hem. Dagens Samhälle (3 Sept). Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2016). Politiskt svek ger utrymme för skattehöjningar. Dagens Samhälle (8 Sept). Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2015). Alliansens väljarsvek. Dalarnas Tidningar (1:a januari). Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2014). Alliansens obegripliga strategi. Gefle Dagblad (13:e november). Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2014). S och V slår undan benen för en snabbt växande basnäring. Dalarnas Tidningar (7:e september). Länk [Mer information]
Hartwig, F. (2010). Swedbank är ett skräckexempel : [Swedbank is a terrible example]. Dagens industri. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)