Jens Eklinder Frick

Econ.Dr., Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin förutbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 25
Mobil: 076-898 82 41

E-post: jens.eklinder.frick@hig.se


Dr. Jens Eklinder Frick forskar om innovation i en nätverkskontext, hur socialt kapital påverkar innovationsförmågan, hur regional policy kan göra regioner eller branscher mer innovativa samt om förhandlingsprocesser. Forskningsrön från dessa projekt finns publicerade i akademiska tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of Business and Industrial Marketing och Industrial Marketing and Purchasing Journal. Sedan 2010 har han även undervisat i marknadsföring och ledarskap på Högskolan i Gävle.


Aktuell forskning

Dr. Jens Eklinder Frick deltar i forskningsprojektet ISNET som genomförs tillsammans med företagen Sandvik och Cibes Lift. Införandet av ”big-data” och ”Internet of things” innebär nya utmaningar för tillverkningsföretag då den enskilda aktörens värdeskapande sammanvävs med dess övriga intressenter. Insamlandet och användandet av information ökar komplexiteten i relationerna mellan tillverkningsföretaget, deras leverantörer och deras kunder vilket ställer nya krav på företagsledningen. Tillsammans med Sandvik och Cibes Lift skall dessa förändrade förutsättningar kartläggas och en ny ledningsstrategi för ett gott innovationsarbete skall utvecklas.

I samarbete med Uppsala Universitet så utreder även Dr. Jens Eklinder Frick de satsningar som skall öka Uppsalaregionens innovationsförmåga inom ”life science” eller diagnostikindustrin. Forskningsprojektet skall utreda hur de investeringar som offentliga organisationer genomför påverkar innovationsförmågan och vilka värdeskapande mekanismer som prioriteras respektive åsidosätts. Kartläggningen skall resultera i en ökad förståelse för hur regionalt värdeskapande bör hanteras av policy styrda aktörer.

Senaste publikationerna

Fremont, V., Eklinder-Frick, J., Åge, L. & Osarenkhoe, A. (2019). Interaction through boundary objects : controversy and friction within digitalization. Marketing Intelligence & Planning, 37 (1), 111-124. 10.1108/MIP-04-2018-0135 [Mer information]
Åge, L. & Eklinder-Frick, J. (2017). Goal-oriented balancing : happy–happy negotiations beyond win–win situations. The journal of business & industrial marketing, 32 (4), 525-534. 10.1108/JBIM-12-2015-0237 [Mer information]
Eklinder-Frick, J. & Åge, L. (2017). Perspectives on regional innovation policy : from new economic geography towards the IMP approach. Industrial Marketing Management, 61, 81-92. 10.1016/j.indmarman.2016.07.005 [Mer information]
Eklinder Frick, J. & Waluszewski, A. (2018). What’s Successful? : Accounting for the Outcome of Governmental Innovation Policy. Accounting, Innovation and Inter-Organisational Relationships. New York: Routledge. S. 216-237. [Mer information]
Eklinder-Frick, J. & Linne, A. (2017). The Geographical Dimension in the Interactive World - The Importance of Place. NO BUSINESS IS AN ISLAND : MAKING SENSE OF THE INTERACTIVE BUSINESS WORLD. Emerald Group Publishing Limited. S. 123-139. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)