Forskningsområden

Dr. Jens Eklinder Frick forskar om innovation i en nätverkskontext, hur socialt kapital påverkar innovationsförmågan, hur regional policy kan göra regioner eller branscher mer innovativa samt om förhandlingsprocesser. Forskningsrön från dessa projekt finns publicerade i akademiska tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of Business and Industrial Marketing och Industrial Marketing and Purchasing Journal.

Dr. Jens Eklinder Frick deltar i forskningsprojektet ISNET som genomförs tillsammans med företagen Sandvik och Cibes Lift. Införandet av ”big-data” och ”Internet of things” innebär nya utmaningar för tillverkningsföretag då den enskilda aktörens värdeskapande sammanvävs med dess övriga intressenter. Insamlandet och användandet av information ökar komplexiteten i relationerna mellan tillverkningsföretaget, deras leverantörer och deras kunder vilket ställer nya krav på företagsledningen. Genom kartläggning av dessa förändrade förutsättningar kan ny ledningsstrategi för ett gott innovationsarbete utvecklas.

I samarbete med Uppsala Universitet så utreder även Dr. Jens Eklinder Frick de satsningar som skall öka Uppsalaregionens innovationsförmåga inom ”life science” eller diagnostikindustrin. Forskningsprojektet skall utreda hur de investeringar som offentliga organisationer genomför påverkar innovationsförmågan och vilka värdeskapande mekanismer som prioriteras respektive åsidosätts. Kartläggningen skall resultera i en ökad förståelse för hur regionalt värdeskapande bör hanteras av policy styrda aktörer.

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)