Böcker och bokkapitel


Doktorsavhandling

Kågström, J. (2011). Today's perfect - tomorrow's standard : the role of consumers and the limits of policy in recycling. Diss. , 2011. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. Dept. of Economics.. 323 s. (Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2011:33) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)