Foto Lars Hassel

Lars G Hassel

Ekon.dr., Professor i företagsekonomi med inriktning hållbarhetsredovisning

Avdelningen för ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

 

Lars G Hassel tillhör forskargruppen Hållbara affärsrelationer och är främst aktiv inom redovisning och finansiering med inriktning mot hållbarhet. Lars primära forskningsområde har under de senaste åren varit hur hållbara och ansvarfulla investeringsstrategier skapar ett mervärde på finansmarknaden. Tidigare forskning handlade om bl.a. ekonomistyrning i multinationella företag.


Aktuell forskning

De senaste publikationerna belyser hur nordiska institutionella investerare påverkar företag som utsatts för incidenter relaterade till miljö, korruption och mänskliga rättigheter och vilka konsekvenser påverkans strategier får för företagen. Lars har påbörjat ett projekt om det finns en konflikt mellan företagens samhällsansvar och skatteplanering.

Senaste publikationerna

Semenova, N. & Hassel, L. (2019). Private engagement by Nordic institutional investors on environmental, social, and governance risks in global companies. Corporate governance : An International Review, 27 (2), 144-161. 10.1111/corg.12267 [Mer information]
Hassel, L. & Semenova, N. (2018). Engagement Dialogue as a Nordic Sustainable and Responsible Investment (SRI) Strategy. Challenges in Managing Sustainable Business. Cham: Palgrave Macmillan. S. 179-204. 10.1007/978-3-319-93266-8_8 [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)