Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2014). Multidimensional social capital as a boost or a bar to innovativeness. Industrial Marketing Management, 43 (3), 460-472. 10.1016/j.indmarman.2013.12.014 [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2012). Effects of social capital on processes in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 41 (5), 800-806. 10.1016/j.indmarman.2012.06.007 [Mer information]
Eklinder Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). Bridging and bonding forms of social capital in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 40 (6), 994-1003. 10.1016/j.indmarman.2011.06.040 [Mer information]
Eriksson, L., Hultman, J. & Naldi, L. (2008). Small Business e-commerce development in Sweden : an empirical survey. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (3), 555-570. 10.1108/14626000810892346 [Mer information]
Eriksson, L. & Hultman, J. (2008). The Balancing Acts in SME e-commerce development : a multiple case study. International Journal of Electronic Business, 6 (5), 476-497. 10.1504/IJEB.2008.021183 [Mer information]
Eriksson, L. & Hultman, J. (2005). One digital leap or a step-by-step approach? : a longitudinal study of e-commerce development among Swedish SMEs. International Journal of Electronic Business, 3 (5), 447-460. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Eriksson, L. (2005). Success is not enough : The spectacular rise and fall of a strategic alliance between two multinationals. Industrial Marketing Management, 34 (8), 783-796. 10.1016/j.indmarman.2004.12.008 [Mer information]
Eriksson, L. & Hauer, A. (2004). Mind Map Marketing : A Creative Approach in Developing Marketing Skills. Journal of Marketing Education, 26 (2), 174-187. 10.1177/0273475304265634 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Eriksson, L. (2008). Fågel Fenix - ett exklusivt varumärkes pånyttfödelse?. Ekonomisk debatt, 36 (8), 62-66. Länk [Mer information]

Böcker

Eriksson, L. (2017). Kritiskt tänkande : en introduktion. SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. [42] s. Länk [Mer information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2008). Rapportboken : hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten. Malmö: Liber. 80 s. [Mer information]
Eriksson, L., Hultén, P. & Hultman, J. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 148 s. [Mer information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber. 206 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). The Impact of Social Capital on Renewal through Cluster Initiatives. Studies in Industrial Renewal : Coping with Changing Contexts. Västerås: Mälardalen University. S. 129-146. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2015). Social Capital, Individuality and Identity. . Länk [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2012). Multidimensional Social Capital as a Boost or a Bar to Innovation. Combining the social and technological aspects of innovation :  Relationships and Networks. Länk [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2012). Three dimensions of social capital within technological cooperation. . [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). Negative effects of the bonding and bridging form of social capital in a regional strategic network. The 27th IMP conference, 31 Aug 2011-03 Sep 2011; University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. Länk [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2010). The Firsam cluster initiative : An attempt at regional business development. . Länk [Mer information]

Rapporter

Eriksson, L. (1995). Learning Marketing. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 13 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 24) [Mer information]
Eriksson, L. (1992). Perspectives on Market Orientation. Gävle: Högskolan i Gävle/Sandviken. 17 s. (Working Paper / Högskolan Gävle-Sandviken 3) [Mer information]
Eriksson, L. (1984). 3M-modellen : en modellansats för affärsplanering. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 59 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 23) [Mer information]
Eriksson, L. (1984). Strategisk affärsutveckling : utveckling av en referensram som bas för empiriska undersökningar. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 37 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 20) [Mer information]
Eriksson, L. & Cronebratt, T. (1984). Trend marketing : att segmentera med hjälp av trender och livsstilar. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 33 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 21) [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)