Artiklar

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2014). Multidimensional social capital as a boost or a bar to innovativeness. Industrial Marketing Management, 43 (3), 460-472. 10.1016/j.indmarman.2013.12.014 [Mer information]
Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2012). Effects of social capital on processes in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 41 (5), 800-806. 10.1016/j.indmarman.2012.06.007 [Mer information]
Eklinder Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). Bridging and bonding forms of social capital in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 40 (6), 994-1003. 10.1016/j.indmarman.2011.06.040 [Mer information]
Eriksson, L., Hultman, J. & Naldi, L. (2008). Small Business e-commerce development in Sweden : an empirical survey. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (3), 555-570. 10.1108/14626000810892346 [Mer information]
Eriksson, L. & Hultman, J. (2008). The Balancing Acts in SME e-commerce development : a multiple case study. International Journal of Electronic Business, 6 (5), 476-497. 10.1504/IJEB.2008.021183 [Mer information]
Eriksson, L. & Hultman, J. (2005). One digital leap or a step-by-step approach? : a longitudinal study of e-commerce development among Swedish SMEs. International Journal of Electronic Business, 3 (5), 447-460. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Eriksson, L. (2005). Success is not enough : The spectacular rise and fall of a strategic alliance between two multinationals. Industrial Marketing Management, 34 (8), 783-796. 10.1016/j.indmarman.2004.12.008 [Mer information]
Eriksson, L. & Hauer, A. (2004). Mind Map Marketing : A Creative Approach in Developing Marketing Skills. Journal of Marketing Education, 26 (2), 174-187. 10.1177/0273475304265634 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Eriksson, L. (2008). Fågel Fenix - ett exklusivt varumärkes pånyttfödelse?. Ekonomisk debatt, 36 (8), 62-66. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)