Böcker och bokkapitel


Böcker

Eriksson, L. (2017). Kritiskt tänkande : en introduktion. SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. [42] s. Länk [Mer information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2008). Rapportboken : hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten. Malmö: Liber. 80 s. [Mer information]
Eriksson, L., Hultén, P. & Hultman, J. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber. 148 s. [Mer information]
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber. 206 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. & Hallén, L. (2011). The Impact of Social Capital on Renewal through Cluster Initiatives. Studies in Industrial Renewal : Coping with Changing Contexts. Västerås: Mälardalen University. S. 129-146. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)