Kompletterande publikationslistor

Nedanstående publikationer är från manuellt gjorda publikatonslistor, inkluderade här för avcheckning inför komplettering i DiVA-databasen, där dubbla poster kan finnas i olika listor.

Internationella fackartiklar

Eklinder-Frick, J, Eriksson, LT och Hallén, L, Bridging and bonding forms of social capital in regional strategic network, Industrial Marketing Management, August, 2011

Eriksson, LT, Hultman, J och Naldi, L, Small business e-commerce development in Sweden — an empirical survey, Journal of Small Business Electronic Development, Vol. 15, No. 3, 2008

Hultman, J, och Eriksson, LT, The balancing acts in SME e-commerce development: a multiple case study, International Journal of Electronic Business, Vol. 6, No. 5, 2008

Eriksson, LT, och Hultman, J, One Digital Leap or a Step-by-Step Appraoch? — a longitudinal study of e-commerce development among Swedish SMEs , International Journal of Electronic Business, Vol. 3, No. 5, 2005

Hyder, A och Eriksson, LT, Success is not enough — the spectacular rise and fall of a strategic alliance between two multinationals, Journal of Industrial Marketing Management, March, 2005

Eriksson, LT och Hauer, A M, Mind Map Marketing, Journal of Marketing Education, Vol. 26, August, 2004

Hartelius, Jonas och Eriksson, LT, The Weakness of SWOTing is the Spotting of Weakness — towards a meta SWOT, (submitted to the Journal of Long Range Planning 2004)

Eriksson, LT, The Bitter Divorce of a Wealthy Family — Then What? Post-alliance Strategies in Multinational Companies (Conference Paper 2005)

Eriksson, LT, From Kotler to Kotler, the Development of Learning Marketing, HiG, 2003 (conference paper)

Eriksson, LT, Matrix and Mind Management, University of Gävle, 2004 (working paper)

Eriksson, LT, Learning Marketing, in Tempelaar, D T et al, Educational Innovation in Economics and Business II, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998 (presented at the 3rd International Conference in Educational Innovation in Economics and Business, EDINEB, Uppsala, 1996).

Eriksson, LT, Eriksson, M och Widén, J, New Media and Learning - an experimental study of learning effects of three different media (published in Journal of European Business Education, December, 1998, p. 62-81 presented at the 4th International Conference in Educational Innovation in Economics and Business, EDINEB, Edinburgh, September 1-3, 1997)

Eriksson, LT, Perspectives on Market Orientation, Gävle/Sandviken University College, Working Paper 3, 1992 (presenterat på Seventh Bi-Annual World Marketing Congress, Melbourne, Australia, July, 1995, and published in Conference Proceedings)

Eriksson, L T, The Alliance Break Down, working paper, University of Gävle, 1998

Eriksson, LT, A Corporate Model of Marketing, Curtin University of Technology, working paper, March, 1996

Eriksson, LT, Direct Mail Advertising - a Descriptive Study, Thesis for Master´s Degree, University of Wisconsin, Madison, USA, 1972

Direct Mail Advertising - a view of the American Market (University of Wisconsin, Madison, USA 711220)

Direct Mail Advertising - The Medium and a Research Proposal (University of Wisconsin, Madison, USA, 710528)

Direct Mail Research and The Diffusion and Adoption of Industrial Innovations, (University of Wisconsin, Madison, USA, Febr. 1971)

Övriga fackartiklar och FoU-rapporter

Eriksson, LT, Fågel Fenix — ett exklusivt varumärkes pånyttfödelse, Ekonomisk Debatt (under publicering hösten 2008)

Eriksson, LT (red), Det Digitala Klivet, FoU-rapport, Högskolan i Gävle, 2000

Eriksson, LT, Marknadsledd företagsutveckling - Fallet Leaf Sverige AB, working paper, Högskolan Gävle-Sandviken, januari 1997 (Projektet Företags Förändringsprocesser)

Eriksson, LT, Sandvik Tube Production - mot en lärande organisation, working paper, januari, 1997 (Projektet Företags Förändringsprocesser)

Eriksson, LT, Företags syn på strategiska allianser - fallet Sandvik AB, Högskolan Gävle-Sandviken, working paper, 1996 (Projektet Företags Förändringsprocesser)

Eriksson, LT, Uppdragsutbildning inom högskolan, UHÄs FoU-program för Uppföljning & Policystudier, Rapport 1991:1

Klingberg, T och Eriksson, LT, Omvandling av bostadsområden i obalans - en fastighetsekonomisk analys, KTH/Högskolan Gävle-Sandviken, 1991

Eriksson, LT, Tidningskriget - ett praktikfall för beskrivning, analys och beslut vid marknadsorientering av med medieföretag (Del I och II), Marknadstekniskt Centrum, 1991

Eriksson, LT, Vilka värderingar har utvärderaren?, i Fendel, A, (red), Att utvärdera bostadsområdets förvaltning - ett nordiskt forskarseminarium, Statens institut för byggnadsforskning, SB:27, 1990

Eriksson, LT, Klingberg, T, Falk, B och Gustavsson, U, Omvandling av bostadsområden - en fysisk, social och ekonomisk utvärdering i Huluäng/Jönköping, ekonomisk förstudie, september, 1989, del av flerdisciplinärt KTH-projekt om omvandling av bostadsområden, Stockholm

Eriksson, LT och Klingberg, T (red), Från skötsel av hus till fastighetsmanagement, Statens institut för byggnadsforskning, Meddelande M:29:1989

Eriksson, LT, Marknadsorienteringen har bara börjat!, IFL-Företagsledning, 1/1989, s 51-57

Eriksson, LT, Högskolan som uppdragstagare, Universitets- och Högskoleämbetet, UHÄs FoU-program för Uppföljning & Policystudier, rapport 1988:2

Eriksson, LT, Myndigheters marknadsorientering - Informationsfallen, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, W 1988:1

Eriksson, LT, Myndigheters marknadsorientering - Utbildningsfallen, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, W 1988:2

Eriksson, LT, Myndigheters marknadsorientering, ak. avhandling, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, 1988

Eriksson, LT, Företagssamverkan inom Gävleborgs län - en explorativ studie av samverkan bland företag med maskintillverkning och tillverkning av elektriska apparater inom Gävle kommun, WP 1988:1, Högskolan Gävle/Sandviken

Eriksson, LT, 3M-Modellen - en modell för affärsplanering, Högskolan i Gävle-Sandviken, FoU-rapport 1984:21

Eriksson, LT, Mediachefers argument för val av direktmedia vid producentvarukampanjer, Marknadsvetande 3/1975

Eriksson, LT, Direktmedia i mediavalet, publicerad i Marknadsvetande 2/75

Eriksson, LT, Selektiv kommunikationsplanering, Marknadsvetande 3/74

Publicerade större utredningar

Huvudsekreterare:

UKÄ 1975:2, Konsumentekonomisk universitetsutbildning, Universitetskanslersämbetet

SOU 1992:115, Kontroll i konkurrens, Kommunikationsdepartementet

SOU 1988:55, Hushållens Skuldsättning, Finansdepartementet

Kursböcker

Eriksson, LT, Direktinformation och Direktreklam - om direktmedia och kommunikationsplanering, LiberLäromedel, Malmö, 1975 (ISBN 91-23-09015-4)

Eriksson, LT och Granberg, G, Administrativ Utveckling, AWE/Gebergs, Stockholm, 1975 (ISBN 91-20-04322-8)

Eriksson, LT, Konsumentkontakt och producentpåverkan, Aldus, Stockholm, 1975 ( ISBN 91-0-040221-4)

Aronsson, L, Eriksson, LT och Wiedersheim-Paul, F, Att skriva rapporter och uppsatser i företagsekonomi, Gleerups, 1973 (4 uppl. 1978) (ISBN 91-40-03138-1)

Förlagda Läromedel övrigt

*Rollspelet Chiquette AB, Läromedelsförlagen, 1970 (Ns 20636-7)

*Rollspelet Mobo Möbler AB, Läromedelsförlagen, 1970 (Ns 20605-2)

*Rollspelet Personalia, Läromedelsförlagen, 1972 (tillsammans med Finn Wiedersheim-Paul) (Ns 21474-4)

*Rollspelet Backa Tegel, Läromedelsförlagen, 1972 (tillsammans med Finn Wiedersheim-Paul)

*Rollspelet Köpa och sälja aktier, Läromedelsförlagen, 1972 (tillsammans med Robert Schröder) (Ns 21467-1)

Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)