Maria Fregidou-Malama

Maria Fregidou-Malama

Agr.Dr. inom Organisation och Marknadsföring, Universitetslektor i Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 87
Mobil: 070-620 16 01

E-post: maria.fregidou-malama@hig.se


Maria Fregidou-Malama är universitetslektor i organisation och marknadsföring. Hon är huvudansvarig för internationellt lärar-och studentutbyte vid institutionen och har varit gästprofessor vid flertal universitetet i Europa, Sydafrika och Asien. Hon är styrelseledamot i forskningsutskottet Delaktighet, Organisatorisk demokrati och self management RC10, i International Sociological Association (ISA) och fungerar som styrelseledamot i Föreningen Kooperativa Studier, Sverige.

Aktuell forskning

Hon är för närvarande engagerad i forskning inom området för internationaliseringen av hälsovård, ledarskap och genus, kooperativa och sociala företag, företagens sociala ansvar och effekterna av kulturella skillnader på utländska etableringar.

Senaste publikationerna

Hollander, E. & Fregidou-Malama, M. (2017). The contemporary relevance of Karl Polanyi – a Swedish case. Theory and Method of Evolutionary Political Economy : A Cyprus Symposium. Abingdon: Routledge. S. 54-72. Länk [Mer information]
Fregidou - Malama, M. (2017). Leadership and Empowerment in Social Enterprises. . S. 99-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2017). Local produced and organic food for sustainable development. Consuming the Environment. S. 25-26. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2016). Health care services marketing of Swedish innovation : A comparative study. Thriving in a new world economy. Cham, Switzerland: Springer. S. 318-324. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2016). Health services marketing in India : the relevance of the cultural context. IMP ASIA in Africa : Book of Abstracts: Industrial Marketing and Purchasing Group. S. 22-. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)