Böcker och bokkapitel


Doktorsavhandling

Fregidou-Malama, M. (1994). Lantbrukskooperationen och staten : Samspelet rörande föreningslagen. Diss. , 1994. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Department of Economics. 183 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Hollander, E. & Fregidou-Malama, M. (2017). The contemporary relevance of Karl Polanyi – a Swedish case. Theory and Method of Evolutionary Political Economy : A Cyprus Symposium. Abingdon: Routledge. S. 54-72. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2013). Interest Free Co-operatives : A study of JAK Members Bank – Sweden. Decentralisation and Development : Experiences and Experiments. Thrissur: Kerala Institute of Local Administration (KILA). S. 64-85. [Mer information]
Mahadea, D. & Fregidou-Malama, M. (2013). The Social Economy. Entrepreneurship and Small Business Management. Cape Town: Pearson Education. S. 533-558. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2005). Do we need balance the power between women and men in co-operatives?. The Future of Co-operatives in a Growing Europe. Universitat D Valéncia: CIRIEC-ESPANA. S. 789-. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2005). Stadgan för Europeiska Kooperativa Föreningar : Till vilken nytta?. Kooperation i förändring. Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)