Markku Penttinen

Econ.Dr. och Agr. & Forst.Dr., Professor Emeritus i Redovisning och Finansiering, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 070-355 13 55

E-post: markku.penttinen@hig.se


Professor Markku Penttinen har doktorerat vid sidan av sin IBM-karriär i finansiering vid Vasa Universitet. Därefter skogliga system för Finlands privatskogsbruk utvecklades den andra gången under hans ledning som Centralskogsnämnden Tapios informationssystemschef. Han ledde sen utveckling av nya produkter som Uusi Suomi/Kauppalehtis (motsvarar Dagens Industri) utvecklingschef.

Redovisning och lönsamhet has varit Markkus ansvarsområde på Skogsforskningsinstitutet likadant som professor vid Villmanstrand tekniska universitet, gästvetenskapsman vid Universität für Bodenkultur i Wien och gästprofessor vid München tekniska universitet. Hans andra doktorering i redovisning och portföljledning vid Östra Finlands universitet (sammanfattningsavhandling av skogbruksvetenskapliga projekt). Han har varit docent vid Helsingfors universitet sedan 1996 och handlett, förehandsgranskat och opponerat avhandlingar där såväl som på SLU i Sverige. Varit medlem av i Editorial Advisory Board av vetenskapliga tidskrifter. Han är vice ordförande för International Union of Forest Research Organization's (IUFRO) Managerial, Social and Environmental Accounting group.

Aktuell forskning

Har inom externredovisning undersökt utvecklingsarbetet av EU:s nya IFRS (International Financial  Reporting Standards) redovisning för skogsindustrin och andra industrier, vilket nyligen presenterades som konferensbidrag:

Penttinen, M. & Sekot, W. (2016). ‘The International Financial Reporting Standards (IFRS) as implemented into the forestry accounting’. In: Sekot, W., Toscani, P. & Ungerböck, E. (Eds) “The Advances and Challenges in Managerial Economics and Accounting – Proceedings”, International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), p. 91-92. Presented at: International IUFRO Symposium, Institute of Agricultural and Forestry Economics, Department of Economics and Social Sciences, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, 9-11 May 2016.

Senaste publikationerna

Penttinen, M., Rummukainen, A. & Mikkola, J. (2011). Profitablity, liquidity and solvency of wood harvesting contractors in Finland. Small-scale Forest Economics, Management and Policy, 10 (2), 211-229. 10.1007/s11842-010-9143-x [Mer information]
Leppänen, J., Penttinen, M., Uotila, E. & Viitala, E. (2017). Return on wood production by tree species. IUFRO 125th Anniversary Congress 2017 : Book of abstracts. Baden-Württemberg: Forstliche Versuchs- und Forshungsanstalt (FVA). S. 81-. Länk [Mer information]
Penttinen, M. & Sekot, W. (2016). The International Financial Repoerting Standards (IFRS) as implemented into the forestry accounting. Advances and Challenges in Managerial Economics and Accounting. Vienna. S. 91-92. Länk [Mer information]
Penttinen, M. & Sekot, W. (2016). The International Financial Reporting Standards (IFRS) as implemented into the forestry accounting. Advances and Challenges in Managerial Economics and Accounting : Proceedings. Wien: International Union of Forest Research Organizations. S. 91-. Länk [Mer information]
Penttinen, M., Mikkola, J. & Rummukainen, A. (2011). Wood-harvesting enterprise financing and investment. Uppsala: Departmnet of forest products, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för skogens produkter. 81 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)