Samverkan

Markku Penttinen har utvecklat extern redovisning och finansiering för skogsbruket och nyligen tillämpat EU:s nya International Financial Accounting Standards (IFRS).
Forskningsresultat har implementerats allmänt i skogsbruket och även i Ekonomidoktorn (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn), vilket service är utvecklat av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) för glesbygdens småföretag.

Finansieringsforskningen har producerat resultat, som täcker t.ex. skogsägandets avkastningsestimering och avkastningens indelning till pris-, avverknings-, tillväxt- och kostnadskomponenter, detta har implementerats till Skogsforskningsinstitutets METINFO-service (http://www.metla.fi/metinfo/index-en.htm). Han har studerat vid Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA och har därefter haft samverkan med universitetet i USA och USDH Forest Service forskningsinstitut. Tätast kontakter är med universitetet, Tyskland och Österrike.

Alla resultat är baserade på refererade vetenskapliga artiklar en del av dem har sammanfattats i den andra doktorsavhandlingen, vetenskapliga artiklar och artiklar i facktidningar (se http://www.metla.fi/hanke/3456/index-en.htm). En Academic Publishing förläggare har föreslagit att avhandlingen kunde publiceras som en bok. Utvecklingen av intern redovisning för små och medelstora företag i skogssektorn har varit dominerande under de senaste åren. Dessa resultat har publicerats in vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer, rapporter och artiklar i facktidningar (se http://www.metla.fi/hanke/3454/index-en.htm).

Markko har haft goda kontakter med nordiska och europeiska kolleger och är vice ordförande för International Union of Forest Research Organization's (IUFRO) Managerial, Social and Environmental Accounting group.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)