Meritförteckning

Markku studerade vid Helsingfors Universitet och Carnegie-Mellon University, Pittsburgh. Han fick sin affärsutbildning ursprungligen på IBM i Sverige och var på IBM Finland ansvarig för redovisningsprodukter men även utvecklade affärssystem, som såldes till företagen som färdiga lösningar för deras bruk. Han har även arbetat som produktutvecklare på IBM Canada Ltd´s Laboratorium. Vid sidan av sin IBM karriär doktorerade han i finansiering vid Vasa Universitet, och presenterade sin första doktorsavhandling "The dynamic stochastic cash balance problem" år 1983.

Har lett utveckling av skogsvårdssystem för Finlands privatskogsbruk två gånger, först när han arbetade på IBM som systemkonsult och sen som Centralskognämnden Tapios (motsvarar Skogsstyrelsen) informationssystemchef. Utvecklade och förnyade då även alla Tapios redovisningssystem fr.o.m. bokföring t.o.m. löneadministrationen. Han ledde sen utveckling av nya produkter som Uusi Suomi/Kauppalehtis (motsvarar Dagens Industri) utvecklingschef.

Redovisning och lönsamhet has varit Markkus ansvarsområde på Skogsforskningsinstitutet likadant som professor vid Villmanstrand tekniska universitet, gästvetenskapsman vid Universität für Bodenkultur i Wien och gästprofessor vid München tekniska universitet. Hans andra doktorering 2007, gjordes genom en sammanläggningsavhandling om skogsvetenskapliga projekt i redovisning och portföljledning, för en Agronomie- och forst.doktorexamen vid Östra Finlands universitet.

Han har varit docent vid Helsingfors universitet fr.o.m. 1996 och hjälpt doktorander i deras arbete genom att opponera avhandlingar vid SLU och Helsingfors universitet, samt verkat som förehandsgranskare och handledare. Den sistnämna rollen fortsätte sedan när han blev Professor i Redovisning på Högskolan i Gävle.

Haft goda kontakter med nordiska och europeiska kolleger och verkat som viceordförande vid IUFROs (International Union of Forest Research Organizations) Managerial Accounting grupp  Han är vice ordförande för International Union of Forest Research Organization's (IUFRO) Managerial, Social and Environmental Accounting group.

Varit medlem av i Editorial Advisory Board av vetenskapliga tidskrifter, samt är biträdande editor (Associate Editor) vid European Journal of Forest Research. Han har skrivit tiotals referee-utlåtanden till vetenskapliga tidskrifter.

Recent pre-examinations of doctoral dissertations and referee-reports
Tyukina, O. 2010. Development of the management and cost accounting of wood harvesting in the Republic of Karelia. Disseration Forestales. 131 pp. Available at:
http://www.metla.fi/dissertationes/df106.pdf

Thinning ...: comparing profitability of various management regimes. European Journal of Forest Research. Referee-report, 22.12.2009.

International comparisons based on accountancy data: generating compatible data using the example of Germany, Austria and Switzerland. Small-scale Forestry. Referee-report 12.2009
'European Journal of Forest Research'. Referee-report 3.2009

 

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)