Sarah Philipson

Ekon.Dr., Docent i Marknadsföring, Företagsekonomi

Avdelningen för Ekonomi
Akademin för utbildning och ekonomi

E-post: sarah.philipson@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00


Sarah Philipson har 19 års erfarenhet av undervisning vid svenska universitet. Hon har 25 års erfarenhet som ledande chef i skandinavisk media, telekom, teknik och pappers- och massaindustrin . Hon har hållit positioner som Group Vice President, VD, CFO och Marketing Manager.


Aktuell forskning

Min forskning har sedan jag återvände till akademin har haft 3 riktningar: Innovation (ur ett marknadsföringsperspektiv), branding, och utbildning inom marknadsföring.

Senaste publikationerna

Philipson, S. (2019). Sources of innovation : Consequences for knowledge production and transfer. Journal of Innovation and Knowledge. 10.1016/j.jik.2019.01.002 [Mer information]
Philipson, S. (2019). The difficulty with which tacit knowing is transformed into explicit knowledge. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 15 (3), 346-359. 10.1504/WREMSD.2019.099410 [Mer information]
Philipson, S. (2018). Bachelor and Master theses, bird or fish? What is a good thesis? And what are the Differences and Similarities between Theses and scientific articles?. 11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business : Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice: EuroMed Press. S. 1085-1094. [Mer information]
Philipson, S. (2018). Sources of Innovation - Revisited. . [Mer information]
Philipson, S. (2018). Well-grounded Theory–Pattern-finding in qualitative data : A 19 steps procedure of making data analyzable. . [Mer information]
Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)