Publikationer

Vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

| Konferensbidrag | Licentiatavhandling


Konferensbidrag

Österlind, E. & Sörling, S. (2006). Leadership in Work Organization based on Self-Management. . [Mer information]
Sörling, S. & Österlind, E. (2005). Den kontrollerade friheten : flexibla arbetsformer i skola och arbetsliv. . [Mer information]
Wikström, P. & Sörling, S. (2003). On the Construction of Knowledge and Regulations. Efterskalv : företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003. [Mer information]

Licentiatavhandling

Sörling, S. (2000). Ekonomistyrning - bilder av ett ämnesområde. Lic.-avh. , 2000. Gävle: Kungliga Tekniska högskolan. 175 s. [Mer information]
Publicerad av: Sonny Jakobsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)