Meritförteckning

Examen: licentiat och doktorand, Högskolan i Gävle, inskriven på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2016
Magister examen, Högskolan i Gävle 2012
Kandidatexamen, University of Allameh Tabatabaiee, Iran 1988

Pedagogik och didaktik kurs: Pedagogika kurser för handledning av studenter 7,5 kredit Högre Utbildning - Utbildnings perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp,   2013 och 2015

Handledning: Handledning av kandidatexamen och biträdande handledare för magisterexamen vid Företagsekonomiska institutionen

Publicerad av: Zahra Ahmadi Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)