Böcker


Doktorsavhandling

Ahmadi, Z. (2018). The role of market orientation in public housing companies : A study of MO’s effect on construction strategies. Diss. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 72 s. (TRITA-ABE-DLT 1833) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Ahmadi, Z. (2016). Market orientation and public housing companies in the Swedish declining market. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 47 s. (TRITA-FOB-LIC 2016:1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)