Rolf Jonsson

Ph.D. Political Science, Assistant Professor, Law/Legal Science


Current research

Participating in the research group Studies of Education and Science, University of Gävle. 

Latest publications

[Från DiVA-databasutdrag - i behov av uppdatering]

Jonsson, R. (2004). Delar i en helhet : studenters syn på delar av en utbildning. Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 61-79. Länk [Mer information]
Johansson, Robert (2014). Utvärdering värmeåtervinning av spillvärme : Fallstudie Gävleborg. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen). 51 s. [Mer information]
Published by: Sonny Jakobsson Page responsible: Svante Brunåker Updated: 2016-11-28
Contact

Name:
Rolf Jonsson
Assistant Professor
Faculty of Education and Business Studies
Department of Business and Economic Studies

Postal address:
University of Gävle
SE-801 76  Gävle
SWEDEN

Visiting address:
Kungsbäcksvägen 47
House 61, Embla
Gävle

E-mail: rolf.jonsson@hig.se

Telephone:
Operator: +46 (0)26-64 85 00
Phone: +46 (0)26-64 82 08
Mobile: +46 (0)73-270 74 43

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)