Forskningsområde

I sin forskning inom Skatterätt samarbetar Börje Leidhammar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Leidhammar har själv och tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden till Skatteverket och domstolar, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bl.a. årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992.

Aktuella projekt - Skatt med särskild inriktning mot skatteförfarandet och skattebrott:

  • Skatteförfarandet i Sverige på förvaltningsmyndighetsnivå samt i de nationella domstolarna jämte Europadomstolen och EU-domstolen.
  • Arbete med lagkommentarer och hand- samt läroböcker inom ämnesområdet. Planerar för en mer omfattande studie av det skatteadministrativa sanktionssystemet under 2013.
  • Studier i bevisprövning i mål om genomsyn i skatterätten samt bevisprövning i mål om osanna fakturor (tillsammans med annan författare) publicerade böcker på Norstedts juridik 2010 resp. 2011.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)